Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Nhận Thức Phật Giáo PDF – Hòa Thượng Tịnh Không

Nhận Thức Phật Giáo (Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn), chủ giảng Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ.

Duyên khởi

Xin chào các vị đồng tu!

Đầu năm mới năm nay, chúng ta có thể bắt đầu tụ hội ở Âu Châu này cùng giảng nói Phật pháp với mọi người, tôi cảm thấy rất là hoan hỉ, nhân duyên thực là tốt đẹp không gì bằng. Lần giảng này, chúng ta chọn lấy đề tài là “Nhận Thức Phật Giáo”.

Từ những năm trước, Miếu Thiên Hậu ở Cựu Kim Sơn từ Đài Loan tách nhánh đến nước Mỹ có mời tôi diễn giảng, tôi liền nghĩ ngay đến đề tài này, đồng thời cũng viết ra một đại cương như vậy. Thế nhưng vào lúc đó, thời gian chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ, không thể nào giảng giải tường tận.

Về sau vào năm 1992, khi tôi đến thăm nước Mỹ, ở mỗi một thành phố, tôi đều vì mọi người giảng giải đại ý của Kinh Địa Tạng.

Sau khi đến Miami, ở đó có cư sĩ Tăng Hiến Vĩ (sau này ông cũng xuất gia rồi) tiếng Anh rất tốt, năng lực thông dịch rất giỏi, vào lúc đó cũng có một số người ngọai quốc đến nghe, tôi xem thấy tình hình của hiện trường liền đổi ngay đề giảng, không giảng giải Kinh Địa Tạng mà giảng giải về Nhận Thức Phật Giáo này.

Tôi nhớ lại thính chúng ở Miami so với hiện trường hiện tại này của chúng ta, số lượng chỉ bằng phân nửa, thế nhưng ảnh hưởng của một tuần giảng giải đó rất lớn, băng thu âm những buổi giảng đó sau này được mang ra viết lại thành một quyển sách lưu truyền khắp thế giới, số lượng in ra cũng rất nhiều, tôi nghĩ các vị đều đã xem qua.

Lần này tôi hoằng pháp ở Singapore. Gần đây, các đồng tu ở Singapore muốn đem những băng thu âm này làm thành đĩa để dễ cất giữ. Thế là mọi người đến nói với tôi rằng: quyển sách Nhận Thức Phật Giáo này rất là quan trọng, đáng tiếc là không có băng thu hình, nếu như có thể làm thành đĩa thu hình thì là lý tưởng nhất.

Cho nên lần này chúng tôi có duyên đến đây, để đáp lại nguyện vọng của họ, lần này chúng tôi cố gắng thu hình, làm thành một bộ đĩa, tương lai có thể dễ phổ biến, lưu thông. Đây là nói sơ lược qua cái nhân duyên này cho các vị nghe.

Mời quý bạn đọc Nhận Thức Phật Giáo – Hòa Thượng Tịnh Không tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Nhân Gian Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam dịch

Định Tuệ

Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải PDF trọn bộ – Thích Linh Quang

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Mấy Điệu Sen Thanh PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự giết hại trọn bộ PDF

Định Tuệ

Phật Pháp Cứu Đời Tôi PDF – Thượng Tọa Thích Chân Tính

Định Tuệ

Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương – HT Từ Thông dịch PDF

Định Tuệ

Liên Hoa Hóa Sanh – Pháp Sư Đạo Chứng – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận