Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người bệnh lâu năm nên niệm A Di Đà Phật hay Địa Tạng Bồ Tát?

Học Phật vấn đáp: Xin hỏi đối với người bị bệnh lâu năm, nên niệm A Di Đà Phật, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Hỏi: Xin hỏi đối với người bị bệnh lâu năm, nên niệm A Di Đà Phật, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Hòa thượng Tịnh Không đáp: Chính mình phải nghiêm túc suy nghĩ, quý vị muốn đến thế giới Cực Lạc, hay muốn tiếp tục ở thế gian này luân hồi trong lục đạo?

Nếu như muốn đến thế giới Cực Lạc, thì quý vị một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, không muốn đến thế giới Cực Lạc, vẫn muốn luân hồi trong lục đạo thì quý vị niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tôi nói với quý vị là không sai, hiện nay có rất nhiều người, khuyên người khác đừng niệm A Di Đà Phật, phải niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, như vậy chính là khuyên quý vị đừng đến thế giới Cực Lạc. Thế giới này cũng không tệ, đời sau có thể hưởng được phước báo trời người, cũng rất tốt, chẳng phải là ý này sao?

Nếu đặc biệt có duyên với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng được.

Cánh cửa ở thế giới Cực Lạc rộng mở, không nhất định là niệm A Di Đà Phật mới được vãng sanh, niệm Địa Tạng Vương Bồ tát cũng có thể vãng sanh, nhưng phải quyết định hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, như vậy mới được.

Hòa thượng Tịnh Không – Trích: Học Phật Vấn Đáp tập 46!
Xin Thường Niệm: A Di Đà Phật!
Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm thanh tịnh rất quan trọng, làm sao tu tâm thanh tịnh?

Định Tuệ

Hiện nay có rất nhiều bệnh quái gở, bệnh từ đâu đến vậy?

Định Tuệ

Ăn chay để không vướng vào nhân quả nghiệp giết hại

Định Tuệ

Tụng kinh ở nhà có công đức như ở chùa hay không?

Định Tuệ

Tìm hiểu về loài rồng – Long Thần Hộ Pháp

Định Tuệ

Quy y Tam Bảo là bước đầu trên con đường về quê hương vô sanh

Định Tuệ

Đức Phật A Di Đà là ai? A Di Đà Phật có thật hay không?

Định Tuệ

Điều khẩn yếu sau khi mãn phần – Khi tắt hơi cho đến lúc truy tiến

Định Tuệ

Chúng ta tin khoa học hay tin vào giáo huấn của Phật Đà?

Định Tuệ

Viết Bình Luận