Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người bệnh lâu năm nên niệm A Di Đà Phật hay Địa Tạng Bồ Tát?

Học Phật vấn đáp: Xin hỏi đối với người bị bệnh lâu năm, nên niệm A Di Đà Phật, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Hỏi: Xin hỏi đối với người bị bệnh lâu năm, nên niệm A Di Đà Phật, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Hòa thượng Tịnh Không đáp: Chính mình phải nghiêm túc suy nghĩ, quý vị muốn đến thế giới Cực Lạc, hay muốn tiếp tục ở thế gian này luân hồi trong lục đạo?

Nếu như muốn đến thế giới Cực Lạc, thì quý vị một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, không muốn đến thế giới Cực Lạc, vẫn muốn luân hồi trong lục đạo thì quý vị niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tôi nói với quý vị là không sai, hiện nay có rất nhiều người, khuyên người khác đừng niệm A Di Đà Phật, phải niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, như vậy chính là khuyên quý vị đừng đến thế giới Cực Lạc. Thế giới này cũng không tệ, đời sau có thể hưởng được phước báo trời người, cũng rất tốt, chẳng phải là ý này sao?

Nếu đặc biệt có duyên với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng được.

Cánh cửa ở thế giới Cực Lạc rộng mở, không nhất định là niệm A Di Đà Phật mới được vãng sanh, niệm Địa Tạng Vương Bồ tát cũng có thể vãng sanh, nhưng phải quyết định hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, như vậy mới được.

Hòa thượng Tịnh Không – Trích: Học Phật Vấn Đáp tập 46!
Xin Thường Niệm: A Di Đà Phật!
Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc!

Bài viết cùng chuyên mục

Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Niệm Phật thành Phật là thật, còn lại đều là giả

Định Tuệ

Chú Vãng Sanh tiếng Việt và Phạn, lợi ích khi trì tụng thần chú

Định Tuệ

Muốn giải thoát, hàng ngày phải luôn hành trì niệm Phật miên mật

Định Tuệ

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Ý nghĩa của danh hiệu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Phật tử tại gia nên tụng kinh gì để có được hiệu quả tốt nhất?

Định Tuệ

Một niệm này bạn buông xả được thì chính là Phật Bồ Tát

Định Tuệ

Làm thế nào mới có thể thật sự đạt Tịnh niệm tương kế?

Định Tuệ

Viết Bình Luận