Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người bệnh lâu năm nên niệm A Di Đà Phật hay Địa Tạng Bồ Tát?

Học Phật vấn đáp: Xin hỏi đối với người bị bệnh lâu năm, nên niệm A Di Đà Phật, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Hỏi: Xin hỏi đối với người bị bệnh lâu năm, nên niệm A Di Đà Phật, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Hòa thượng Tịnh Không đáp: Chính mình phải nghiêm túc suy nghĩ, quý vị muốn đến thế giới Cực Lạc, hay muốn tiếp tục ở thế gian này luân hồi trong lục đạo?

Nếu như muốn đến thế giới Cực Lạc, thì quý vị một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, không muốn đến thế giới Cực Lạc, vẫn muốn luân hồi trong lục đạo thì quý vị niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tôi nói với quý vị là không sai, hiện nay có rất nhiều người, khuyên người khác đừng niệm A Di Đà Phật, phải niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, như vậy chính là khuyên quý vị đừng đến thế giới Cực Lạc. Thế giới này cũng không tệ, đời sau có thể hưởng được phước báo trời người, cũng rất tốt, chẳng phải là ý này sao?

Nếu đặc biệt có duyên với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng được.

Cánh cửa ở thế giới Cực Lạc rộng mở, không nhất định là niệm A Di Đà Phật mới được vãng sanh, niệm Địa Tạng Vương Bồ tát cũng có thể vãng sanh, nhưng phải quyết định hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, như vậy mới được.

Hòa thượng Tịnh Không – Trích: Học Phật Vấn Đáp tập 46!
Xin Thường Niệm: A Di Đà Phật!
Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc!

Bài viết cùng chuyên mục

Chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn có thể sanh Tịnh độ

Định Tuệ

Hãy dạy con niệm Phật khi còn bé để bảo vệ trẻ tránh xa tai ương

Định Tuệ

Cử chỉ lời nói hành vi nào có lợi, có hại đối với chúng ta?

Định Tuệ

Làm sao có thể cứu vãn những chúng sanh khổ nạn?

Định Tuệ

Công phu niệm Phật chẳng đắc lực là vì sao?

Định Tuệ

12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám

Định Tuệ

Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì?

Định Tuệ

Lời khấn nguyện linh thiêng khi đến chùa, mọi người nên lưu lại

Định Tuệ

Bát nạn là gì? Lời Phật dạy về bát nạn

Định Tuệ

Viết Bình Luận