Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Muốn cứu độ người thân, bạn nhất định phải sanh về Cực Lạc

Bạn thật sự yêu thương, muốn giúp đỡ và cứu độ người thân của mình, nhất định phải cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc trước!

Người thế gian mẫu tử tình thâm, người làm mẹ vĩnh viễn không thể quên con cái của họ, sự việc này rất phiền phức.

Con cái có thể quên cha mẹ, chứ cha mẹ không thể nào quên con cái, sự việc này không phải ở nước của chúng ta, ngoại quốc cũng vậy.

Ở nước ngoài khi chúng tôi nhìn thấy các bà cụ, họ cô đơn, lẻ loi có một mình, sống ở trong chung cư người già rất buồn tẻ, họ thường hay nhớ con cái của họ.

Con cái hoàn toàn không hiếu thuận, một năm chẳng đến thăm họ lấy một lần, họ vẫn cứ niệm niệm không quên, đây chính là nhân tính, phải đem nó chuyển trở lại, ý nghĩ chuyển trở lại, nên biết đang tạo lục đạo luân hồi, cái này là phiền phức rất lớn, chướng ngại rất lớn, niệm Phật không thể vãng sanh, chính là vì cái này.

Cần phải đem ý nghĩ chuyển trở lại, bạn nhớ con cái của bạn, yêu thương con cái của bạn, đến thế giới Tây phương Cực-lạc rồi, bạn mới thật sự có thể làm được.

Chúng ta xem thấy ở trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, người thế giới Tây Phương Cực-lạc, chỉ cần sinh về thế giới Tây phương Cực-lạc, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, đều giống nhau.

Đến nơi đó Phật A-Di-Đà gia trì bạn, thần thông năng lực của bạn toàn hộ khôi phục rồi, thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tận hư không khắp pháp giới, không chỉ là pháp giới tứ thánh, tình hình ở trong lục đạo bạn đều thấy rất rõ ràng, người nhà quyến thuộc bạn đang ở cõi nào, hiện nay là tình trạng ra làm sao, bạn thảy đều rõ ràng, bạn thấy được tường tận.

Khi họ cần giúp đỡ, bạn thật sự có thể đến giúp đỡ họ, đây mới gọi là yêu thương. Bản thân bạn cũng đang tạo lục đạo luân hồi, mê hoặc điên đảo, thì đâu có lợi ích gì đâu?

Cho dù có tâm thương yêu, do sức quá nhỏ bé không thể giúp được. Nhất định phải đi về thế giới Cực-lạc, về thế giới Cực-lạc, thì bà con quyến thuộc của bạn, bạn mới thật sự giúp đỡ được, bạn mới gọi là yêu thương họ thật sự.

Không sanh về thế giới Tây phương Cực-lạc, bạn nói yêu thương là giả chứ không phải thật. Nếu thật sự yêu thương bà con quyến thuộc của bạn, biện pháp duy nhất của bạn chính là cầu sanh thế giới Cực-lạc.

H.T. TỊNH KHÔNG !

Bài viết cùng chuyên mục

Bí quyết cầu con linh nghiêm kỳ diệu vô cùng

Định Tuệ

Những dấu hiệu bạn đang tạo phước đức mà không hay biết

Định Tuệ

Những việc tuy nhỏ nhặt nhưng làm hao tổn phước cần lưu ý

Định Tuệ

Trong cuộc sống hãy khoan dung để thêm bạn bớt thù

Định Tuệ

Ăn chay theo chữ Hán gọi là thực trai, nghĩa là miếng ăn trong sạch

Định Tuệ

Vô thường là gì? Hiểu cho đúng ý nghĩa của vô thường trong cuộc sống

Định Tuệ

Duyên đến duyên đi, thứ gì là của ta?

Định Tuệ

Bài văn khuyến tu – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Chấp niệm là gì? Hãy buông bỏ chấp niệm để được thanh thản tự do

Định Tuệ

Viết Bình Luận