Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Không đợi đến chết rồi mới bị đọa, không cần chết rồi mới siêu

Ngay trong đời sống thường nhật, mình sống bằng tâm tình của loài nào thì lúc đó mình đã vô cảnh giới đó trước rồi.

Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi: Không đợi đến chết rồi mới bị đọa, không cần chết rồi mới siêu. Ngay trong đời sống thường nhật, mình sống bằng tâm tình của loài nào thì lúc đó mình đã vô cảnh giới đó trước rồi.

Cả đời cứ ngồi chầu chực, canh me chờ đợi được cái này cái kia từ người khác, đó là sống kiểu Ngạ quỷ. Cả đời sân si, sẵn sàng gây gổ, mâu thuẫn xung đột, ai mình cũng ghét, đó là sống kiểu A-tu-la. Cả đời lầm lũi, sống chui rút khuất lấp, là kiểu sống súc sanh.

Cả đời sống buông xả, yêu thương vị tha, là kiểu sống Chư Thiên.

Cả đời sống thanh tịnh, không hưởng thụ, dốc lòng buông bỏ, đó là kiểu sống Phạm Thiên.

Tại sao nó làm Ngạ quỷ? Là vì hồi còn sống, nó sống kiểu “vắt chày ra nước“. Chết rồi nó làm loài Ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhiều loại lắm, mà loài phổ biến nhất là quỷ đói. Nó đi vòng vòng. Nó khát nước cả ngàn năm, nhìn thấy nước mà xáp vô thì nước không còn là nước. Có đứa rờ vô thì nước thành lửa. Có đứa vừa chạm tay vô thì nước thành máu… Miễn nó rờ vô là không được uống. Có đứa có cái đầu như trái dừa mà cái cổ cỡ cây kim, lúc nào cũng khát nước.

Có một con Ngạ quỷ sống gần cốc của một vị tỳ kheo đắc thiền. Con Ngạ quỷ này đói quanh năm. Tình cờ vị tỳ kheo ngồi đắc thiền thấy nó. Ông hỏi con Ngạ quỷ: Con có cần giúp gì không?

NQ: Con khát nước quá.

TK: Sông đó suối đó tại sao không uống?

NQ: Con chạm vô thì nó không còn là nước nữa.

TK: Con biết lý do tại sao không?

NQ: Con không biết. Tại sao con sanh vào loài này khổ quá?

Vị Tỳ Kheo chỉ nói vắn tắt: Từ tài sản cho đến tình cảm buông hết sẽ được hết. Cái gì cũng muốn nắm sẽ không được gì hết.

Ngạ quỷ nghe một thời gian, lòng nó từ từ ngấm. Ngấm bằng cách nào? Bây giờ nó biết làm lành, nó khiến, nó làm đủ cách để giúp người.

Đến một ngày, nghiệp của nó nhẹ bớt và bắt đầu có phước. Vị tỳ kheo nói với nó như thế này: Làm Ngạ quỷ khổ thiệt, nhưng so với con người, Ngạ quỷ hơn nhiều lắm con biết không?

Ngạ quỷ hỏi: Hơn chỗ nào thưa Thầy?

Vị Tỳ kheo nói: Ngạ quỷ như con chỉ khát nước, còn loài người họ khát đủ thứ…
Ngạ quỷ vừa nghe xong là siêu liền.

Không đợi tới lúc chết mới đọa, ngay lúc mang thân người đã đang đọa rồi. Con người khát tình, khát tiền, khát danh lợi, quyền lực… Ngay cả biết đạo rồi vẫn khát, đi hành thiền họ cũng mong đắc cái này cái kia.

Sư Toại Khanh
(Chép lại bài giảng của Sư)
________________________________________

MỌI CHUYỆN NƠI CÕI NÀY CÀNG XEM NHẸ CÀNG TỐT

Làm mọi việc thiện, dù lớn hay nhỏ nhất, loạt đều hồi hướng trang nghiêm cõi Tịnh Độ. “Đến lúc lâm chung, mười niệm hay một niệm đều có thể vãng sanh, nhưng có rất nhiều người bệnh, lúc lâm chung bị hôn mê, đến người nhà cũng không nhận ra, làm sao niệm Phật được.

Nếu muốn lúc lâm chung có thể đắc lực, bình thường phải chịu dụng công”, tuyệt đối không được cầu may. Hơn nữa nhất định phải có đủ ba điều kiện, muốn phút lâm chung mười niệm, hay một niệm được vãng sanh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện:

Thứ nhất: “Phút lâm chung, đầu óc phải tỉnh táo, không được hôn mê”. “Nếu không gặp được thiện tri thức” họ cũng sẽ không bị đọa vào ba đường ác cho nên gọi là: “Chết dễ dàng, sanh thuận lợi”. Nếu phút lâm chung không có chướng ngại mà không thể vãng sanh, thì họ cũng được về hai cõi, cõi Người và cõi Trời.

Điều kiện thứ hai: “Lâm chung có thiện tri thức đến nhắc nhở, phải nhanh chóng niệm Phật”, trường hợp này, hiện nay vẫn có.

Điều kiện thứ ba: “Vừa nghe thấy, lập tức giác ngộ tiếp nhận, không phản đối”.
Ba điều kiện này thật sự trong ngàn vạn người khó gặp được một. Vì thế, bình thời phải nên buông xả “Lúc lâm chung mới có thể nắm chắc phần vãng sanh”, mọi chuyện nơi cõi này càng xem nhẹ càng tốt.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT
nguồn: FB TA BÀ HA vs sưu tầm
____________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc
Phật pháp không có BẢN QUYỀN
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP
Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Có nên đọc tụng Kinh Địa Tạng ở nhà hay không?

Định Tuệ

Muốn giải thoát, hàng ngày phải luôn hành trì niệm Phật miên mật

Định Tuệ

Khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ

Định Tuệ

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên chúng hội nên thường niệm Phật

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa thần Chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Thần Chú Đại Luân Kim Cang Đà La Ni

Định Tuệ

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

Niệm Phật là gì? Ý nghĩa và lợi ích của việc niệm Phật

Định Tuệ

Thần chú Đại Bi nhiệm màu không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Viết Bình Luận