Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Đừng biến Phật thành Ma, hãy biết phân biệt Chánh Tà

Bọn Ma Vương đã tung ra con cháu chúng khắp trên cõi người này để tuyên truyền đủ thứ Tà kiến làm người tu ngày càng tu sai, xa rời Chánh pháp mà Phật Thích Ca đã truyền lại.

Hiện nay lên các nhóm Phật giáo có rất nhiều bạn chia sẻ làm thế này bị Tội, làm thế kia bị Nghiệp… Họ nói đủ các vấn đề làm cho người Phật tử nếu như tu tập không tinh tấn, không có đủ trí tuệ, không phân biệt được Chánh Tà sẽ rất dễ hoang mang và làm gì cũng sợ mang tội, dần dần không ai dám tu và xa rời Phật thì chúng ta đã mắc bẫy của tụi Ma Vương rồi.

Bọn Ma Vương đã tung ra con cháu chúng khắp trên cõi người này để tuyên truyền đủ thứ Tà kiến làm người tu ngày càng tu sai, xa rời Chánh pháp mà Phật Thích Ca đã truyền lại.

Họ nói trì Kinh Địa Tạng sẽ chiêu cảm Ma Quỷ vào nhà hại mình… nhưng sự thật đúng là khi trì kinh sẽ có rất nhiều vong linh, Quỷ Thần vào nghe mình trì để tu tập, chẳng những không hại mình (vì lúc nào mình cũng dc các vị Long Thần, Hộ Pháp gia hộ) mà họ vào nghe mình đọc kinh để tu cùng mình và khi họ được siêu thoát thì công đức mình tạo được thật vô lượng.

Đọc kinh sai chữ sẽ đọa Địa Ngục… nói cách này để hù dọa không ai dám đọc kinh nữa, họ biến Phật thành Ma gài bẫy kêu chúng sinh đọc kinh để ai đọc sai chữ bắt vào Địa Ngục.

Nhà lầu mà thờ Phật phía dưới, nhà chung cư mà thờ Phật sẽ mang Nghiệp bất kính vì để người khác sống và đi phía trên… họ nói vậy để không ai dám thờ Phật, nếu nói như họ thì đi Chùa có nhiều tầng, mình lên tầng trên thắp hương đều mang Nghiệp bất kính hết rồi.

Họ nói Kinh Lăng Nghiêm là giả Kinh nhưng những ai đã thọ trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ cảm nhận sự vi diệu không thể nghĩ bàn như thế nào, các bạn muốn biết chú Lăng Nghiêm là thật hay giả thì cứ trì tinh tấn để trải nghiệm thay vì nghe lời bọn Tà ma ngoại đạo nói.

Trên con đường chúng ta tu tập sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, đủ mọi Tà kiến mà Ma Vương muốn nhồi nhét vào đầu óc người tu, bởi vậy muốn phân biệt được Chánh hay Tà thì chúng ta phải tinh tấn trì Kinh Chú để khai mở trí tuệ, chứ không thể phân biệt được qua lời người này, người kia nói, càng nghe nhiều chúng ta sẽ càng loạn tâm thêm thôi.

Còn trong quá trình tu tập có gì thắc mắc, chúng ta có thể gặp các thầy hỏi, nếu như không có thì gặp người có kiến thức, đạo hạnh mình tin tưởng hỏi họ chứ không nên gặp ai nói gì cũng nghe rồi 9 người 10 ý, mỗi người nói 1 kiểu và chắc gì họ nói đúng mà nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Phương pháp niệm Phật có thể chấn động hư không pháp giới

Định Tuệ

Pháp môn Niệm Phật chính là đường tắt thành Phật

Định Tuệ

5 điều quan trọng mà người niệm Phật cần nên làm

Định Tuệ

Có nên trì tụng Kinh Pháp Hoa ở nhà hay không?

Định Tuệ

Thiên ma Ba Tuần tu phước nghiệp gì mà được sinh về cõi trời?

Định Tuệ

Nhân quả là gì? Hiểu quy luật nhân quả để đời không uổng phí

Định Tuệ

Mơ thấy người nhà quyến thuộc nên vì họ mà tụng kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Phước báu là gì? Phước đức có bị hết hay không?

Định Tuệ

Phát lồ là gì? Tinh thần phát lồ là tinh thần tự giác

Định Tuệ

Viết Bình Luận