Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Chuyển từ mệnh chết yểu trở thành một thanh niên khỏe mạnh

Viên quan đã cứu độ vô số sinh linh, và người con đến năm bị chết yểu nó vẫn sống và biến đổi trở thành một thanh niên khỏe mạnh.

Viên Liễu Trang là một nhà tướng số danh tiếng Trung Quốc thời xưa. Nhìn chỉ tay hay cái mũi của một người nam hoặc nữ, ông có thể đoán biết trước vận mạng tương lai của họ.

Một hôm có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên Trang coi tướng xong biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết. Ông liền bảo cho vị quan kia hay.

Nghe nói vậy, vị quan ấy rất đau khổ. Trên đường về nhà ông đến gặp một vị Hoà Thượng. Vị tăng hỏi: “Có việc gì xảy ra mà trông ngài sầu não như thế ?”

Vị quan đáp rằng ông vừa mới nghe nhà tướng số báo cho biết một tin chẳng lành.

Hòa Thượng liền xem tướng đứa nhỏ để tìm hiểu vận mạng của nó. Ngài nói với cha em bé: “Chỉ có phước đức mới cứu được mạng sống của cháu. Nhưng cơ duyên làm phước không phải dễ. Nếu ngài muốn có phước đức thì cách tốt nhất là nên phóng sinh. Tạo phước đức bằng hành động thiện không giết hại sinh vật mới có thể bảo vệ mạng sống cho con ông.”

Nghe lời Hòa Thượng, vị quan kia liền phát nguyện không bao giờ sát sinh mà lại còn phóng sinh.

Ông tinh tấn làm lành như vậy được ít năm. Sau đó gặp lại cha con ông, Hòa Thượng bảo: “Chưa đủ! Ông cố gắng tạo thêm nhiều thiện nghiệp nữa mới có thể cứu được mạng sống của con ông”.

Viên quan lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh vật nữa. Khi gặp dịp làm phước giúp đỡ ai, người cũng như thú vật; ông luôn luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờ vậy, viên quan đã cứu độ vô số sinh linh, và người con đến năm bị chết yểu nó vẫn sống và biến đổi trở thành một thanh niên khỏe mạnh.

Nhà tướng số Viên Liễu Trang biết sự việc này. Từ đó về sau, mỗi khi coi thấy người nào có vận mạng xấu, ông liền khuyên bảo họ nên cố gắng làm việc phước đức và đừng bao giờ sát sinh.

Nhờ tu nhân tích đức mà nhiều người đáng lý sẽ phải chết sớm, khổ đau, họ lại sống trường thọ; nhiều kẻ nghèo khó trở nên giàu sang.

Nguồn: Hoằng Dương!

Bài viết cùng chuyên mục

Quỷ hấp tinh là gì? Dấu hiệu, nguyên nhân bị quỷ hấp tinh khí bám

Định Tuệ

Quả báo bội tín vong nghĩa – Báo ứng hiện đời tập 3

Định Tuệ

Chết bất đắc kỳ tử vì giấu giếm phương thuật hữu ích cho đời để làm lợi bản thân

Định Tuệ

Phóng sinh là gì? Phóng sanh như thế nào để được lợi ích?

Định Tuệ

Vì sao có người can thiệp được vào cuộc đời của người khác?

Định Tuệ

Câu chuyện: Con rái cá bị lột da khiến thợ săn xuất gia

Định Tuệ

Lời nói gió bay nhưng nghiệp thì không bay

Định Tuệ

Phúc báo là gì? Người Phật tử nên làm gì để nhận được phúc báo?

Định Tuệ

Vừa gây tội, vừa tạo phước có kết cục như thế nào?

Định Tuệ

Viết Bình Luận