Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Chân chính trì giới niệm Phật sẽ thấy Phật

Phải chân chính trì giới niệm Phật, phải kiên trì trì giới bền vững, vĩnh viễn không thay đổi, thì chúng ta sẽ thấy Phật, giống ngài Hải Hiền vậy.

Phải chân chính trì giới niệm Phật, phải kiên trì trì giới bền vững, vĩnh viễn không thay đổi, thì chúng ta sẽ thấy Phật, giống ngài Hải Hiền vậy.

Tuy nhiên, thấy được sự việc này thì không được nói, không được khoe trước mặt người khác. Bạn khoe bạn thường xuyên thấy Phật, thì đấy không phải là Phật, mà là Ma. Ma biến ra Phật để dụ hoặc bạn. Bạn bị mắc lừa rồi, tại sao vậy?

– Bạn nghĩ xem, đó là từ tham sân si mạn nghi hiện ra.

Nếu Phật vì bạn mà thị hiện, thì tuyệt đối không đem đến phiền não cho bạn. Tâm chúng ta chưa đoạn tham sân si mạn nghi, thì Phật không hiện ra. Tại sao vậy?

– Vì Phật hiện ra sẽ tạo thành chướng ngại.

Nếu bạn thật đoạn tham sân si mạn nghi rồi, thì dù thấy Phật cũng không có tâm hoan hỷ, không có tâm ngạo mạn, không đi nói với người khác.

Bạn xem, Sư phụ của Lão Hòa thượng Hải Hiền dạy Ngài: “Nếu thấy Phật thì không được nói chuyện tùy tiện”.

Cho nên có người hỏi cảnh giới niệm Phật của Lão Hòa thượng. Lão Hòa thượng chỉ cười mà không nói. Đây chính là câu trả lời dành cho bạn.

Từ biểu hiện của Ngài thì bạn đã nhìn thấy, bạn có thể hiểu được. Không có một chút tơ hào khoe khoang. Đây chính là sự bình thường của đạo, tâm bình thường chính là đạo.

Công việc của Ngài Hải Hiền là canh tác. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ, từng li từng chút một, bạn sẽ thấy đạo ở “mặc áo – ăn cơm” trong cuộc sống, trong công việc của Ngài.

Thật tuyệt diệu đến không thể tả, một câu Phật hiệu chưa từng đoạn dứt. Đây là sự thật không phải giả.

Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, giảng lần thứ 4.
Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Khái luận về các phương pháp niệm Phật

Định Tuệ

Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường là gì?

Định Tuệ

Mục đích chánh yếu của việc đi chùa là gì?

Định Tuệ

Tác ý là gì? Những tác ý cần biết khi làm việc phước thiện

Định Tuệ

Cúng dường chư Tăng được phước báu lớn lao

Định Tuệ

Chú vãng sanh là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và công năng của chú

Định Tuệ

Người học Phật có nên nấu món thịt mặn cho cha mẹ ăn không?

Định Tuệ

Hãy nỗ lực tu hành rồi hồi hướng công đức cho Oan gia trái chủ

Định Tuệ

Thân trung ấm là gì? Ánh sáng màu sắc thấy ở giai đoạn trung ấm

Định Tuệ

Viết Bình Luận