Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Ấn Quang Đại Sư khai thị cách dạy dỗ con cái

Trẻ con khi vừa khôn lớn, phải dạy cho chúng biết đạo lý hiếu, nghĩa, trung, tín, lễ, liêm, sỉ, và nhân quả ba đời, sáu nẻo luân hồi.

Trẻ con khi vừa khôn lớn, phải dạy cho chúng biết đạo lý hiếu, nghĩa, trung, tín, lễ, liêm, sỉ, và nhân quả ba đời, sáu nẻo luân hồi. Như thế là làm cho chúng hiểu tâm của mình cùng tâm chư Phật, Bồ Tát, trời đất, quỷ thần, mỗi mỗi hơi thở đều thông nhau.

Nếu khởi một niệm bất chánh, làm một việc không phải, thì các vị ấy thảy đều biết, như đối trước gương sáng, hình ảnh tốt xấu đều hiện ra rõ ràng, không che giấu được. Đã hiểu như thế, tất nhiên chúng sẽ sợ hãi, gắng sức làm lành.

Chẳng luận người nào, dù là con cái, tôi tớ trong nhà cũng không nên đánh đập, mắng chửi thô tháo. Phải tìm cách khuyến hoá, khiến cho chúng biết phụng thờ bậc trên, nhường thuận kẻ dưới, kính trọng giấy chữ, chẳng xài phá cơm gạo, quần áo, của tiền, yêu tiếc sanh mạng loài trùng kiến, không ăn vặt vạnh để khỏi mang bệnh. Nếu dạy như thế, thì một ngày kia chúng quyết định sẽ trở thành người lương thiện.

Trái lại, lúc con cái còn thơ ấu, cha mẹ chẳng chịu dạy dỗ, để mặc cho chúng buông lung. Khi lớn lên, nếu chúng nó không trở thành kẻ dung ngu, cũng là hàng phỉ loại. Chừng ấy, dù có ăn năn cũng vô ích.

Người xưa nói: “Dạy con từ thuở còn thơ”, tính tình phần lớn là do ảnh hưởng của tập quán, cho nên phải cẩn thận từ bước đầu tiên.

Cá nhân mỗi người là một phần tử của xã hội. Trong thiên hạ bình yên hay loạn lạc, cội nguồi đều do sự hiền lương hay bạo ác của con người. Vậy những đều trên đây quan hệ thiết yếu, không phải tôi bàn luận chuyện vô ích, xa vời.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trích từ sách Một bức thư phúc đáp khắp nơi do Ấn Quang đại sư soạn.

Bài viết cùng chuyên mục

Trong họa có phước trong phước có họa là như thế nào?

Định Tuệ

Đạo Phật không có quan niệm về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Định Tuệ

Muốn Phật Pháp hưng thì Tăng phải khen Tăng

Định Tuệ

Muốn cứu độ người thân, bạn nhất định phải sanh về Cực Lạc

Định Tuệ

Chỉ cần niệm Phật cho nhiều, tất cả Kinh Tạng tự nhiên ở tâm bạn

Định Tuệ

Biết trước ngày giờ y nguyện vãng sanh lưu lại hương thơm trên cơ thể

Định Tuệ

Sự nhiệm mầu của Kinh Địa Tạng và Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Người tu phải thanh tâm quả dục, dốc sức đoạn trừ dâm dục

Định Tuệ

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?

Định Tuệ

Viết Bình Luận