Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tại sao Phật muốn tu khổ hạnh, tán thán tu khổ hạnh?

Chẳng phải dạy chúng ta lìa khổ được vui sao? Tại sao Phật muốn tu khổ hạnh, tại sao tán thán tu khổ hạnh?

Lìa khổ được vui mà Phật nói không phải là cái vui của Trời người trong lục đạo, chúng ta phải hiểu rõ ràng điều này. Lìa khổ được vui mà Phật nói là cái vui của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, là cái vui của Thế Giới Hoa Tạng. Không những không phải lục đạo mà ngay cả thập pháp giới cũng không phải.

Nếu như chúng ta tham luyến cái vui của lục đạo, tham luyến cái vui của thập pháp giới, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể chứng được nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới đó là chân lạc, cái vui đó không bị thối chuyển, không bị biến chất.

Cái vui ở trong lục đạo vô cùng dễ dàng biến chất, gọi là lạc cực sinh bi. Chiều hôm qua chúng tôi giải đáp vấn đề, có một đồng tu hỏi, kết hôn chưa đầy hai năm, hàng ngày vợ chồng cãi nhau.

Khi bạn mới vừa kết hôn chẳng phải vui sao? Thời gian vui còn chưa được hai năm thì buồn đã đến rồi. Hai năm xem ra vẫn còn dài, có một số người kết hôn vài ba tháng là ầm ĩ cả rồi. Những sự việc này chúng ta quan sát tỉ mỉ thì sẽ giác ngộ ngay, biết bản chất này là nghiệp duyên, oán tắng hội, là khổ, chắc chắn không phải lạc.

Phật nói, chỗ mà A La Hán chứng được là tiểu quả, đó là vui nhỏ. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đến Pháp Giới Tứ Thánh gọi là tiểu quả.

Đại Sư Thiên Thai gọi họ là tương tự tức, là cái lạc tương tự, không phải chân lạc. Chân lạc là nhất định phải thoát khỏi thập pháp giới.

Cho nên, Phật tán thán khổ hạnh là có đạo lý. Khổ hạnh, nói thật ra, khiến chúng ta đối với Tam Đồ lục đạo không có lưu luyến.

Nếu như chúng ta gặp được duyên thù thắng, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, đời này mới có thể có thành tựu. Nếu như bạn từng tâm, từng niệm không xả bỏ cái vui của ngũ dục ở trong lục đạo, thì bạn sẽ không thể Vãng Sanh, nhất định bỏ lỡ cơ duyên quý báu của đời này.

A Di Đà Phật!
Hòa thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Có nên trì tụng Kinh Pháp Hoa ở nhà hay không?

Định Tuệ

Một lần nghĩ lại việc sai lầm là tâm quý vị thêm một lần tạo nghiệp

Định Tuệ

Gieo duyên Phật pháp mà gặp người nghịch duyên phải làm sao?

Định Tuệ

Pháp môn niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai

Định Tuệ

Kinh Bát Đại Nhân Giác điều giác ngộ thứ sáu giảng giải

Định Tuệ

Chấp là gốc của đấu tranh

Định Tuệ

Tụng Chú Dược Sư có tác dụng gì?

Định Tuệ

5 lợi ích khi mở máy niệm Phật, tụng Kinh chú trong nhà cả ngày

Định Tuệ

Những điều kiện để hộ niệm vãng sanh đạt được kết quả cao

Định Tuệ

Viết Bình Luận