Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phương pháp cải tạo vận mạng, tích lũy tài khố cho đầy lên

Nếu như trong đời quá khứ bạn đã từng tu bố thí cúng dường rất nhiều, thì trong tài khố này của bạn tiền bạc của cải rất tràn đầy…

Người Đông Phương chúng ta đặc biệt rất tin tưởng vào số mạng, cho nên mỗi người trong một đời đều ít nhiều tìm đến các thầy tướng số để nhờ họ xem quẻ đoán mạng, xem xem trong mạng của chính mình có tài khố hay không, có được bao nhiêu tài khố.

Tuy nhiên lại không được mấy người có thể biết được tài khố của chính mình là do đâu mà có, cho nên phần nhiều đều là chấp nhận số mạng đã định.

Vậy tài khố là gì? Tài là tiền tài, khố là cái kho, tài khố chính là cái kho để chứa đựng tiền tài trong vận mạng mỗi người.

Nếu như trong đời quá khứ bạn đã từng tu bố thí cúng dường rất nhiều, thì trong tài khố này của bạn tiền bạc của cải rất tràn đầy, tương lai bạn nhất định sẽ phát tài to, không luận là bạn kinh doanh hay làm bất cứ nghề nghiệp nào bạn cũng sẽ dễ dàng kiếm ra tiền. Đây cũng tức là trong mạng của bạn vốn đã có sẵn tiền, tiền tài đó như nguồn nước không ngừng trào dâng.

Nếu như trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều là bỏn xẻn, đều không chịu bố thí, vậy thì tài khố của bạn sẽ trống không. Không có tài khố thì bạn làm sao mà phát tài được chứ? Bạn chỉ có thể làm công cho người khác, kiếm được một ít tiền để duy trì đời sống của chính bạn mà thôi. Vậy thì đã không tệ rồi, vì cả đời sẽ không phải bị đói rét.

Chúng ta thấy trên thế gian này có bao nhiều người đói khát, bao nhiêu người bị giá lạnh? Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gì vậy? Do đời trước không có tu phước, cho nên trong mạng không có tài khố.

Vậy có biện pháp gì để cải thiện hay không? Biện pháp thì có, chỉ là không biết bạn có chịu chân thật đi làm hay không mà thôi?

Trong đời quá khứ ta không có tài khố vậy thì bây giờ ta hãy cố gắng tích luỹ tài khố, bồi đắp tài khố. Làm cách nào vậy? Đó là bố thí, hoan hỷ mà bố thí.

Vậy nếu như không có tiền để bố thí thì sao? Tuy chúng ta không có tiền nhiều, nhưng 1 đồng, 2 đồng thì chắc chắn là có. Nay ta đem 1 đồng, 2 đồng này thành tâm thành ý mà bố thí.

Nói đến thành tâm đây tức là tâm chân thành, nó có thể lan toả tận hư không, cùng khắp pháp giới. Chúng ta hãy dùng cái tâm chân thành, cái tâm cung kính này để mà bố thí, không hề có tâm mong cầu sẽ được đền đáp, thì phước báo chúng ta nhận lại đó cũng sẽ rộng lớn như hư không pháp giới, mà chính mình cũng chẳng hay chẳng biết.

Nếu như sự bố thí của bạn có đi kèm với điều kiện, và chính bạn cũng có tâm mong cầu sẽ gặt hái thật nhiều phước báo, vậy thì phước báo của bạn có phạm vi, nó sẽ không thể rộng lớn.

Nếu bạn có thể làm như vậy, kiên trì miệt mài mà làm, làm mấy năm, làm mấy chục năm thì tài khố của bạn dần dần sẽ đầy lên. Khi còn trẻ thầy bói đoán mạng nói:

“Trong mạng của anh không có tài khố”, nhưng sau khi bạn kiên trì bố thí thì tài khố của bạn sẽ tràn đầy, phước báo cuối đời của bạn liền sẽ hiện tiền. Khi còn trẻ rất khổ, về già thì giàu có. Cái đạo lý này rất sâu, chỉ cần bạn tin tưởng, bạn chân thật chịu đi làm, thì đích thật sẽ có được hiệu quả không thể nghĩ bàn.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng giải!

Bài viết cùng chuyên mục

Chú Đại Bi tiếng Việt và tiếng Phạn dễ đọc, dễ nhìn

Định Tuệ

Chân chánh sám hối nghĩa là không làm lại việc ấy nữa

Định Tuệ

Tại sao kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước hết thời Mạt Pháp?

Định Tuệ

Phương pháp cúng dường đúng pháp, sanh phước báu

Định Tuệ

Có nên đọc tụng Kinh Địa Tạng ở nhà hay không?

Định Tuệ

10 câu chuyện về bố thí và cúng dường mà bạn nên đọc

Định Tuệ

Thất Bồ đề phần là gì? Thất giác chi gồm những pháp nào?

Định Tuệ

Ba điều quan trọng nhất lúc lâm chung – Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu

Định Tuệ

Viết Bình Luận