Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Oai lực một câu A Di Đà Phật vượt qua tất cả Kinh Giáo

Oai lực một câu A Di Đà Phật, vượt qua tất cả Kinh Giáo, vượt qua tất cả sám Pháp. Tam Thời Hệ Niệm là sám Pháp, Pháp hội Thủy Lục cũng là sám pháp, sám Đại Bi, sám Hoa Nghiêm, tất cả đều là sám Pháp, không bằng một câu Phật hiệu.

Chướng ngại của ta quá nặng, nghiệp chướng ngăn trở. Bởi thế, nghiệp chướng phải tiêu. Tiêu như thế nào? Phương pháp tiêu nghiệp chướng tốt nhất, vẫn là niệm Phật A Di Đà. Cách này cực hay, sám trừ nghiệp chướng thế nào cũng không bằng niệm Phật A Di Đà.

Niệm Phật A Di Đà sẽ làm cho nghiệp chướng tiêu trừ tất cả. Sám thế nào cũng sót một ít không thể sạch hết, phải đặt tất cả lòng tin vào Tịnh Tông, không một chút hoài nghi. Bởi thế người thực sự niệm Phật, niệm khoảng nửa năm, một năm, cảm ứng của họ sẽ bất khả tư nghị. Pháp môn này chính xác trăm phần trăm là khó hiểu dễ hành, thực tâm làm sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ.

Chúng ta nên nhớ, Pháp sư Doanh Kha, niệm Phật A Di Đà ba ngày, sau ba hôm liền vãng sanh. Thực sự tin tưởng, thực sự không hoài nghi, hành trì, phải hiểu được đạo lí đó.

Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh cho chúng ta biết, Ngài sống thời Càn Long, cùng thời với Cư sĩ Bành Tế Thanh. Đây là vị Pháp sư tuyệt vời, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, trước tác rất phong phú. Trong Vạn Tục Tạng của Nhật Bản, đã sưu tập hơn hai mươi tác phẩm của Ngài, tác phẩm của Ngài lên đến năm, sáu mươi loại, tôi đã xem qua mục lục.

Kinh Lăng Nghiêm do Ngài viết, Thần Chú Lăng Nghiêm do Ngài Chú Giải. Tất cả những người chú thích Kinh Lăng Nghiêm, đều không Chú Giải Thần Chú, ông Chú Giải luôn Thần Chú. Ngài nói với chúng ta, chúng sinh gặp tai nạn, tất cả Phật Pháp, Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, Thần Chú Mật Tông đều thất bại. Vì tội nghiệp chúng ta quá nặng, không cách gì cứu, đều không đạt kết quả. Chỉ một môn có thể cứu bạn, đấy là niệm Phật A Di Đà. Câu này rất tuyệt vời!

Oai lực một câu A Di Đà Phật, vượt qua tất cả Kinh Giáo, vượt qua tất cả sám Pháp. Tam Thời Hệ Niệm là sám Pháp, Pháp hội Thủy Lục cũng là sám pháp, sám Đại Bi, sám Hoa Nghiêm, tất cả đều là sám Pháp, không bằng một câu Phật hiệu. Không ai tin cả, bởi thế gặp thiên tai vẫn cứ đi bái sám, tốn bao nhiêu sức, không mang lại kết quả. Nếu họ biết bí mật này, tin tưởng điều này, gặp thiên tai nhất tâm niệm Phật, sẽ ổn ngay!..

Lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Kiết sử là gì? 10 kiết sử trong đạo Phật gồm những gì?

Định Tuệ

Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật xin hãy thường niệm

Định Tuệ

Tam khổ là gì? Cái gì làm cho ta đau khổ nhiều nhất?

Định Tuệ

Khuyên người khác quy y có lỗi hay không?

Định Tuệ

Ăn chay trường là gì? Công đức của người ăn chay trường

Định Tuệ

Phật là cái sống tự nhiên chơn thật tuyệt đối

Định Tuệ

3 việc trọng yếu lúc sanh tiền của người niệm Phật

Định Tuệ

Lợi ích của sự niệm Phật – Phương pháp hành trì

Định Tuệ

Khai thị niệm Phật của Đại Sư Đạo Nguyên

Định Tuệ

Viết Bình Luận