Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức, bài văn khấn cúng Ông Công Ông Táo năm 2023

Dưới đây là nghi thức, bài cúng Ông Công Ông Táo. Ngày này, Phật tử nên sắm lễ cúng bằng hương hoa trà quả thực chay tịnh.

Ông Công ông Táo theo quan niệm dân gian, là các vị thần linh có quyền lực cai quản việc nấu nướng… tại bếp ăn của gia đình. Với cách nhìn của Đức Phật, thì bất cứ vị trí địa lý nào và bất cứ sự việc gì cũng có sự có mặt của quỷ thần (thần linh): thần đất, thần cai ngày, thần cai đêm, thần cây, thần suối…

Trong Kinh Địa Tạng, chúng quỷ vương (thần linh) có bạch Đức Phật rằng: “lũ quỷ vương chúng con, nếu thấy người nào làm việc thiện, thì chúng con sẽ giúp người đó làm thiện hơn, mà thấy kẻ nào làm ác, thì chúng con sẽ khiến kẻ đó làm ác nhiều hơn…”.

Đức Phật có dạy cho các quỷ vương (quỷ thần, thần linh) rằng: “nếu thấy người nào làm thiện trong Phật Pháp, thì hãy giúp cho họ” và các chúng quỷ vương đã vâng lời Đức Phật.

Đức Phật có dạy cho các thiện nam tín nữ Phật tử, nên thực hành tu thiện tâm, tu Phật Pháp và bố thí đến cho chúng bằng vật thí và phúc báu, để có được sự ủng hộ của chúng.

Người đệ tử Phật, thuận theo phong tục thế gian, ngày cúng ông Công ông Táo, nên thực hành lời Đức Phật dạy, bố thí vật thực đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và tu phúc để hồi hướng cho hết thảy các chúng chư Thiên, chư Thần Linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, cũng như các vị chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với gia đình mình, đã hộ trì cho gia đình suốt năm qua, để kết nối thiện duyên trong Phật Pháp với chúng chư Thiên, chư Thần Linh và đây cũng là tu đức tôn trọng, biết ơn của người đệ tử Phật.

Trong phần đất ở của gia đình có rất nhiều chư vị chư Thiên, chư Thần Linh trú ngụ, nên khi cúng lễ chúng ta bạch khấn mời tất cả các vị chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với gia đình. Phật tử không nên chỉ mời có ông Công ông Táo hay thổ thần thổ địa.

Phật tử nên sắm lễ cúng bằng hương hoa trà quả thực chay tịnh, cùng cúng dường Tam Bảo tạo phúc lành hồi hướng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với gia đình, trong ngày cúng lễ ông Công ông Táo.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài cúng ngày mùng 2 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Bài sám hối nên đọc trước khi ngủ giúp chuyển hóa thân tâm

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới

Định Tuệ

Gia quyến nên làm gì trong vòng 49 ngày khi người thân mất?

Định Tuệ

Cúng thí thực cô hồn: Một việc không nên quên vào dịp cuối năm

Định Tuệ

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi PDF – Pháp Sư Định Hoằng

Định Tuệ

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật – Trích Kinh Đại Bảo Tích

Định Tuệ

Nghi thức cầu siêu duyên âm – Phương pháp hóa giải duyên âm

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi đúng pháp đơn giản tại nhà

Định Tuệ

Viết Bình Luận