Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ bằng cách nào?

Kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ bằng cách nào? Khi cha mẹ chúng ta bệnh nặng tức là đang mất dần phước báu, ta cần làm những việc sau để kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ.

Thứ nhất: Phóng sanh, việc phóng sanh ở đây không phải ta chủ ý dặn trước với người bán mà hãy thuận theo tự nhiên, đi đường hoặc đến chợ thấy con vật nào bị nhốt sắp giết thịt hãy mua về và phóng sanh chúng, như thế phước đức sẽ rất lớn. Đem công đức đó ta hồi hướng cho cha mẹ, lập tức cha mẹ sẽ tăng thọ ngay. Phóng sanh năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều.

Thứ 2: Muốn có phước để hồi hướng cho cha mẹ thì ta phải bố thí, giúp đỡ mọi người.

Thứ 3: Biết nhẫn nhịn sẽ hội tụ được đức, mà khi có đức ta cũng hồi hướng được Phúc đức này cho cha mẹ

Thứ 4: Thành tâm cầu nguyện vào 11 giờ đêm liên tục trong 3 ngày và lạy 108 lạy, tâm nguyện sẽ thành.

Kết hợp cả 4 yếu tố trên chắc chắn sẽ đạt được tâm nguyện của mình. Đây là cách báo hiếu hiệu quả nhất dành cho cha mẹ. Ngay trong đời sống hiện tại nếu cha mẹ còn khỏe mạnh hãy giúp họ sống thiện, biết tạo phước đức, cúng dường, bố thí chắc chắn sẽ khỏe mạnh sống lâu.

Sư Ông An Lạc Hạnh!


Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất

Mọi việc thiện, mọi nghĩa cử cao đẹp của chúng ta đều bắt nguồn từ chữ “hiếu”. Ân nghĩa của cha mẹ là ân nghĩa đầu đời, cho nên cha mẹ là suối nguồn đầu tiên để sinh ra cái nghĩa trong đời này cho tất cả chúng ta. Người con hiếu thảo với cha mẹ, báo hiếu được cha mẹ thì người con đó mới là người tốt, mới có thể trở thành người Phật tử được, vì Đức Phật lấy “hiếu” làm tâm.

Về vật chất

Thứ nhất, chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương cha mẹ bằng những việc làm cụ thể và chăm sóc cha mẹ thật ân cần, chu đáo. Trong kinh Đức Phật dạy, khi cha mẹ còn tại thế thì chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng việc nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không để cha mẹ thiếu thốn.

Khi trưởng thành rồi, chúng ta phải có công ăn việc làm, có tiền để nuôi được cha mẹ, không bao giờ phải để cha mẹ chìa tay xin tiền mình, không để cha mẹ phải lo về đồng tiền, bát gạo, miếng cơm manh áo.

Thứ hai là khi cha mẹ đau yếu, chúng ta phải cố gắng, tự mình chăm sóc cho cha mẹ, để làm gương cho con thấy chúng ta chăm sóc ông, bà như vậy. Chúng ta phải nhớ việc đó rất là cần thiết.

Về tinh thần

Thứ nhất, nếu cha mẹ hiện đời này là người không có đức tin hoặc tin theo ngoại đạo tà giáo thì chúng ta phải tạo mọi nhân duyên để cho cha mẹ có đức tin, đặc biệt là khởi được lòng tin với Tam Bảo.

Sau đó, chúng ta hướng dẫn cha mẹ phát tâm quy y Tam Bảo bởi đó là điều phúc lành rất lớn lao. Một người Phật tử mà hiểu đạo, thương yêu cha mẹ thì phải dẫn được cha mẹ khi còn sống ngay trong đời này đến quy y Tam Bảo.

Khi cha mẹ biết được Phật Pháp thì cha mẹ sẽ tự đứng vững được, tự bảo vệ được bản thân. Bởi khi cha mẹ ra đi thì cha mẹ phải tự đi một mình và khi đó nếu cha mẹ biết Phật Pháp thì con đường Phật Pháp sẽ là “cây” chống đỡ cho cha mẹ trên bước đường ra đi, khiến cho cha mẹ được an lành. Đó là điều quý nhất!

Thứ hai, nếu cha mẹ không có thiện nghiệp, làm nhiều ác nghiệp như nghề sát sinh, hại vật hoặc làm những nghề buôn bán, những thứ làm tổn hại đến chúng sinh như buôn bán cung tên, làm những thứ thuốc độc thì chúng ta khuyên cha mẹ nên bỏ, tránh những nghề đó. Tiếp đó, chúng ta hướng dẫn cha mẹ tu tập thiện Pháp, thọ trì giới Pháp của Phật để tăng trưởng thiện nghiệp.

Thứ ba, nếu cha mẹ tham lam, bỏn xẻn thì chúng ta phải hướng dẫn và giúp đỡ cha mẹ, làm sao cho cha mẹ sinh ra được tâm bố thí, tập cúng dường từng chút một để xả trừ xan tham.

Thứ tư, nếu cha mẹ tà kiến, không tin nhân quả – luân hồi – nghiệp báo, không tin có tội phúc, chết là hết; hoặc cha mẹ ỷ lại, tin vào thần quyền, các bậc thần, nghĩ rằng các bậc ấy sẽ ban phước, giáng họa thì chúng ta phải hướng dẫn, giúp cho cha mẹ tin vào chính kiến bằng mọi phương pháp để cha mẹ tin được chính kiến, có nhân quả, có nghiệp báo trả vay, có tội phúc, có luân hồi để trả nghiệp. Đó là chúng ta giúp cha mẹ tin được Phật Pháp, tin được chính Pháp.

Nguồn: Phatgiao.org.vn!

Bài viết cùng chuyên mục

Bạn có thật sự bận rộn chăng? Tôi chẳng thấy vậy

Định Tuệ

Trả lời trong im lặng

Định Tuệ

Nghịch cảnh là bài học rất quý để trắc nghiệm tâm của mỗi người

Định Tuệ

Hãy tiết kiệm phước, không nên lãng phí phước báo của mình

Định Tuệ

Học cách tích đức bằng những việc đơn giản trong cuộc sống

Định Tuệ

10 Phước an lạc cho người có tâm Từ

Định Tuệ

4 lý do khiến các cặp vợ chồng không chung thủy với nhau lâu dài

Định Tuệ

Họa phước khôn lường: Thế nào là trong phước có họa?

Định Tuệ

Bát Phong là gì? Làm sao đạt được Bát Phong xuy bất động?

Định Tuệ

Viết Bình Luận