Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Năm mới tới hãy tiếp đón thần tài, thần hỷ, thần quý

Sao gọi là thần tài? Nếu quý vị đừng vất đi: tinh, khí, thì đó là thần tài. Sao gọi là thần quý? Nếu trong một năm quý vị không nổi nóng thì đó là thần quý.

“Chúng ta cần mỗi năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, giờ giờ khắc khắc đều vui vẻ. Chớ sinh phiền não thì mới là vun bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng trời tự tánh.

Năm mới tới, mình hãy tiếp đón thần tài, thần hỷ, thần quý.

Sao gọi là thần tài? Nếu quý vị đừng vất đi: tinh, khí, thì đó là thần tài.

Sao gọi là thần quý? Nếu trong một năm quý vị không nổi nóng thì đó là thần quý. Nếu quý vị phát tâm, rằng: Sang năm mới, tôi không nổi giận nữa, mà sửa đổi tính tình thì đó là thần quý.

Nếu quý vị lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ, thì đó là quý vị tiếp đón thần hỷ rồi.

Ba vị thần này đều ở tại nơi ta. Bất quá quý vị không biết dùng, nên phải chạy đi ra bên ngoài mà tìm cầu.

Trời đất không thể một ngày không hòa khí, lòng người không thể một ngày thiếu thần hỷ (niềm vui). Ngày ngày mình phải mời thần hỷ tới tâm để cùng làm bạn với nhau. Vậy thì mình sẽ không có phiền não. Người tu nên chú trọng đến vấn đề này.”

Hòa Thượng Tuyên Hóa!
(Sách Ngữ Lục, trang 56, 51, 86)

Bài viết cùng chuyên mục

Phước phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có

Định Tuệ

Điều gì tạo nên phước sung mãn ở mai sau?

Định Tuệ

Người tu phải thanh tâm quả dục, dốc sức đoạn trừ dâm dục

Định Tuệ

Không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người

Định Tuệ

Buông bỏ để hạnh phúc: Tâm biết buông bỏ thì cuộc sống an nhiên

Định Tuệ

Không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học cho vườn rau

Định Tuệ

Không ăn thịt là một yếu tố tối quan trọng để ngăn ngừa bệnh tật

Định Tuệ

Đạo Phật không có quan niệm về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Định Tuệ

Thời gian rất quý báu, chớ nên để thời gian trôi qua lãng phí

Định Tuệ

Viết Bình Luận