Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Đốn cây phải cúng tế báo trước

Những người xuất gia trong nhà Phật trú ở trên núi muốn dựng một chòi tranh đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây.

Những người xuất gia trong nhà Phật trú ở trên núi muốn dựng một chòi tranh đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây.

Phật nói những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn một thân người đều có thần cây (thọ thần) trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương nhờ, trú ở trên cây, họ chẳng có chỗ để trú, họ nhờ chỗ đó để che mưa đỡ nắng. Quỷ thần trú trên cây nên xưng họ là thần cây.

Chúng ta muốn đốn cây này, nói cách khác tức là chiếm đoạt chỗ ở của họ, họ bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng, khởi lên ác niệm thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn, bạn ở trong chòi tranh đó cũng không yên ổn.

Nếu phước báo của bạn lớn thì họ chẳng có biện pháp chi, không dám xâm phạm bạn, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến gây rắc rối, họ rất nhẫn nại chờ đợi.

Lúc vận may của bạn còn thì họ không dám phá bạn, phước báo của bạn lớn nên họ không phá, đợi tới lúc vận của bạn xuống dốc, họ sẽ đến phá.

Thế nên Phật dạy chúng ta muốn đốn cây thì ba ngày trước đó phải tế lễ, tụng kinh, nói với họ tôi bất đắc dĩ phải kiếm chỗ trú, nói với họ dọn nhà, khuyên họ dọn nhà. Không thể vừa tìm được cây nào vừa ý thì đốn cây ấy liền, ba ngày trước khi đốn phải cúng tế.

Nguồn: FB Ni Sư Hạnh Đoan!

Bài viết cùng chuyên mục

Đừng than trời bất công, hãy trách mình nghiệp nặng

Định Tuệ

Gặp ma nữ quấy nhiễu và hành trình 7 năm hóa giải

Định Tuệ

Chuyện người đàn ông chịu quả báo vì phá thai

Định Tuệ

Chối bỏ vợ con để theo bồ nhí nhận quả báo thê thảm

Định Tuệ

Giết heo và quả báo rợn người của người phụ nữ ở Trà Vinh

Định Tuệ

Đập chùa phá tượng và những quả báo phải chịu

Định Tuệ

Nhặt được của rơi trả lại người mất, kết quả thay đổi cả cuộc đời

Định Tuệ

Không nên giúp người ly hôn

Định Tuệ

Sinh nghề tử nghiệp

Định Tuệ

Viết Bình Luận