Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Đốn cây phải cúng tế báo trước

Những người xuất gia trong nhà Phật trú ở trên núi muốn dựng một chòi tranh đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây.

Những người xuất gia trong nhà Phật trú ở trên núi muốn dựng một chòi tranh đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây.

Phật nói những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn một thân người đều có thần cây (thọ thần) trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương nhờ, trú ở trên cây, họ chẳng có chỗ để trú, họ nhờ chỗ đó để che mưa đỡ nắng. Quỷ thần trú trên cây nên xưng họ là thần cây.

Chúng ta muốn đốn cây này, nói cách khác tức là chiếm đoạt chỗ ở của họ, họ bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng, khởi lên ác niệm thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn, bạn ở trong chòi tranh đó cũng không yên ổn.

Nếu phước báo của bạn lớn thì họ chẳng có biện pháp chi, không dám xâm phạm bạn, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến gây rắc rối, họ rất nhẫn nại chờ đợi.

Lúc vận may của bạn còn thì họ không dám phá bạn, phước báo của bạn lớn nên họ không phá, đợi tới lúc vận của bạn xuống dốc, họ sẽ đến phá.

Thế nên Phật dạy chúng ta muốn đốn cây thì ba ngày trước đó phải tế lễ, tụng kinh, nói với họ tôi bất đắc dĩ phải kiếm chỗ trú, nói với họ dọn nhà, khuyên họ dọn nhà. Không thể vừa tìm được cây nào vừa ý thì đốn cây ấy liền, ba ngày trước khi đốn phải cúng tế.

Nguồn: FB Ni Sư Hạnh Đoan!

Bài viết cùng chuyên mục

Ăn chay, trì thần chú Bảo Khiếp Ấn 3 tháng khỏi Ung thư ruột

Định Tuệ

Thế nào là Khẩu Phật Tâm Xà?

Định Tuệ

Mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp tùy thân

Định Tuệ

Nghiệp báo là gì? Làm sao để hết nghiệp?

Định Tuệ

Lời sám hối và quả báo của người phụ nữ ngoại tình

Định Tuệ

Chiếc máy mổ oan nghiệt

Định Tuệ

Đám tang chó – Báo ứng hiện đời tập 2

Định Tuệ

Dời mộ phải cẩn thận

Định Tuệ

Tội tà dâm là gì, nhân quả báo ứng ra sao? Thế nào là phạm tội tà dâm?

Định Tuệ

Viết Bình Luận