Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi PDF – Pháp Sư Định Hoằng

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi hay Chiêm Sát Hành Pháp Diệt Chướng Trừ Nghi, Pháp Sư Định Hoằng chủ giảng, Hạnh Chơn chuyển ngữ.

Phổ khuyến Tịnh Tông đồng tu kiêm tu Chiêm Sát Hành Pháp Diệt Chướng Trừ Nghi.

Chủ Giảng: Pháp Sư Định Hoằng
Chuyển Ngữ: Hạnh Chơn
Thời gian: ngày 09/02/2014
Địa điểm: Địa Tạng Tịnh Tông Học Hội Hiếu – Giảng Đường Đài Bắc.

Từ chỗ Hoàng Cảnh Quan vừa mới giới thiệu, chúng ta có thể biết được ông ta rất có nghiên cứu Chiêm Sát Sám, cũng là một người thành thạo, nên đôi ba lời đã nói lên được đại ý của Chiêm Sát với mọi người một cách rõ ràng.

Pháp môn này đích thực là một Pháp môn vô cùng thù thắng. Đại sư Ngẫu Ích khen ngợi Pháp môn này là “thần đơn cứu mạng” của thời kỳ mạt pháp. Lời này không thấy Ngài khen ngợi đối với các Kinh điển và các Pháp môn khác, đại khái là Ngài chỉ khen ngợi duy nhất Pháp môn niệm Phật và Pháp môn Chiêm Sát này.

Hoàng Cảnh Quan vô cùng từ bi, mời tôi đến đây giới thiệu cho mọi người Pháp môn thù thắng này. Pháp môn này có thể nói là một thực hành cụ thể về đại tâm, đại nguyện, đại hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Ở Địa Tạng Tịnh Tông Học Hội giảng giới thiệu về Pháp môn này vô cùng thích hợp. Hoàng Cảnh Quan cũng tuân theo tinh thần đại từ, đại bi của Bồ Tát Địa Tạng lưu thông, tuyên dương giáo dục nhân quả, giáo dục hiếu đạo và Pháp môn niệm Phật này tại Đài Loan cho đến toàn cầu. Nhân quả, hiếu đạo, niệm Phật, đúng như trong Kinh Địa Tạng nói là ba tôn chỉ lớn, Kinh Địa Tạng gọi là hiếu Kinh của Phật Giáo, lại đặc biệt đề cao nhân quả và xưng danh hiệu Phật.

Hôm nay, tôi giới thiệu với mọi người về một bộ Kinh khác của Địa Tạng Tam Kinh; Ngoài Kinh Địa Tạng còn có bộ Kinh Chiêm Sát này. Ngoài ra, còn có một bộ Kinh chính là “Thập Luận Kinh”, hợp lại thành Địa Tạng Tam Kinh. Bộ Kinh Chiêm Sát này cũng nói đến nhân quả, cũng nói đến niệm Phật, càng nổi bật hơn nữa là nói về sám hối, Pháp môn sám hối. Chúng ta cùng nhau học tập và hoằng dương Pháp môn này, nhất định được Bồ Tát Địa Tạng gia trì; Nếu Tâm và Hành của bản thân giống với Bồ Tát Địa Tạng thì Ngài nhất định gia trì chúng ta.

Quý vị xem Hoàng Cảnh Quan, chúng ta thấy tướng mạo của ông, quý vị có ai phát hiện chăng? Hình như có chút giống với tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở đây. Vì sao tướng lại giống vậy? Vì tâm ông giống với tâm Bồ Tát, mà tướng là do tâm sinh. Như vậy, mỗi người chúng ta đều học tập Bồ Tát Địa Tạng, tâm giống Địa Tạng Bồ Tát thì tướng mạo cũng giống Địa Tạng Bồ Tát.

Bản thân tôi cảm thấy có nhân duyên rất thâm sâu với Bồ Tát Địa Tạng; Tôi học Phật cũng bắt đầu từ Pháp môn Địa Tạng; Khi chưa tiếp xúc với Kinh giáo của Hòa Thượng (Tịnh Không), mỗi ngày đều tụng Kinh Địa Tạng. Lúc đó, tuy không hiểu thấu suốt yếu nghĩa của Kinh Địa Tạng, chỉ tụng như vậy thôi, nhưng cảm thấy rất nhiếp thọ, mỗi lần tụng đều rơi nước mắt; Đặc biệt là tụng đến sự chí thành, hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng, Bà La Môn Nữ cứu mẹ, Quang Mục cứu mẹ, thấy sự chí thành đó, đều là khóc than rơi lệ. Tự mình cũng sám hối, bản thân mình so với Bồ Tát Địa Tạng quả thật không thể nào sánh được….

Mời quý bạn đọc tụng Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức cúng linh – Nghi thức cúng cơm cho hương linh

Định Tuệ

Dược Sư Sám Pháp PDF: Nghi thức trì tụng – Thích Trí Quang

Định Tuệ

Bài văn sám hối oan gia trái chủ tại nhà của Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Nghi thức cúng tất niên cuối năm 2022 đúng pháp

Định Tuệ

Những bài hồi hướng hay nhất, ý nghĩa, hữu ích cho chúng sanh

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 3 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Niệm Phật Ba La Mật tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Định Tuệ

Nghi thức tụng và lễ lạy 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận