Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Công đức của người giữ giới không dâm dục, tà dâm

Kinh Giới đức hương nói: Người không dâm dục, không phạm thê thiếp người khác, là người như được sinh ra trong hoa sen.

Kinh Thất Phật diệt tội nói: Người thọ trì giới không dâm dục, được năm vị thần hộ vệ, một tên Trinh khiết, hai tên Vô dục, ba tên Tịnh khiết, bốn tên Vô nhiễm, năm tên Đãng địch.

Kinh Phật bát nê hoàn nói: Phật nói với Nại nữ: Người không tà dâm có năm điều làm tăng thêm phước đức, một là được nhiều người ngưỡng mộ, hai là không sợ quan lại bắt bớ, ba là thân được yên ổn, bốn là sau khi chết được sinh lên cõi trời, năm là được thân thanh tịnh,
đắc đạo Niết bàn.

Kinh Giới đức hương nói: Người không dâm dục, không phạm thê thiếp người khác, là người như được sinh ra trong hoa sen.

Kinh lăng nghiêm viết: Nếu tâm các chúng sinh trong sáu đường không nổi lên dâm dục, họ sẽ không còn lặn hụp trong dòng sông sinh tử nữa. Các người tu pháp môn tam muội, vốn là thoát khỏi cảnh trần, nhưng không từ bỏ lòng dâm thì không thể ra khỏi cuộc đời được. Giả sử có nhiều trí tuệ, được thiền định trong đời này, nhưng không cắt đứt dâm dục, cũng rơi vào đường ma. Phải cắt đứt lòng dục nơi thân và tâm, tính đoạn cũng không còn nữa mới có thể hi vọng thành Phật.

Kinh Đề vị nói: Phải kiêng kị trong những ngày như ba tháng trường trai trong năm, sáu ngày ăn chay trong tháng, dưới ánh sáng của trăng, sao, mặt trời và ngày Bát vương.

Kinh Thiền yếu ha dục nói: Những người tu hành cầu đạo, trì giới tu định nên trừ sáu thứ dục lạc, đó là sắc dục, hình dáng, cách đi đứng, tiếng nói cười, lụa là quần áo, tướng người, những thứ trang sức trên người. Nên bảo họ xem đó là những thứ bất tịnh.

(Tất cả sáu chương, chương đầu và chương hai nói chuyện phước đức dồn đến, chương thứ ba và chương thứ tư nói đến chuyện xa lìa sinh tử, chương năm và chương thứ sáu dạy cách trì giới).

Trích: Thiếu Niên Bảo Thân !

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời trong im lặng

Định Tuệ

Ưa thích nghe ngóng chuyện của người khác là tập khí cần đoạn

Định Tuệ

Tu khẩu đức bằng cách thực hành 8 điều không nói

Định Tuệ

Trong họa có phước trong phước có họa là như thế nào?

Định Tuệ

Hạnh nhẫn nhịn: Loại nội lực thâm sâu từ sự tu hành

Định Tuệ

Tích đức lớn lao nhờ ngày đêm niệm Phật

Định Tuệ

Đạo Phật không có quan niệm về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Định Tuệ

Khi ăn cơm, ăn cho thật sạch, một hạt cũng không chừa

Định Tuệ

Người không có phước thì không có nghị lực

Định Tuệ

Viết Bình Luận