Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Ý nghĩa chân thực của ngày vía Thần Tài là gì?

Ý nghĩa chân thật của ngày vía Thần Tài chính là nhắc nhở cho chúng ta nên học theo Ngài, phải rộng tu bố thí cứu đời giúp người…

Thần Tài không dạy bạn sát sanh cá lóc nướng để cúng tế cho ông. Bạn làm vậy chỉ tổn thọ cho chính mình.

Lại thêm chuyện đổ xô đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài để mong cầu sự may mắn (hên), vậy trong tất cả những người đi mua vàng trong ngày đó, thử hỏi có mấy người thực sự được may mắn? Những người còn lại không được may mắn thì liệu rằng có đỗ lỗi cho Thần Tài không? Quả thật là mê tín đến cùng cực.!

“Con người hiện tại nhận giả chứ chẳng nhận thật, thích nghe lời gạt gẫm chứ chẳng chịu nghe lời khuyên lớn”, quả thật đúng như vậy, cứ nghe đâu có lợi là ào ạt bất chấp rồi tin theo, cớ sao không bình tâm mà suy xét cho tường tận ngọn nguồn của nhân quả? Cây không trồng mà muốn ăn trái, làm gì có đạo lý này?

Muốn giàu sang thì phải bố thí, đây là nhân quả thực tế rõ ràng nhưng mấy ai chịu tin?

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA NGÀY VÍA THẦN TÀI (MÙNG 10 THÁNG GIÊNG ÂL) LÀ GÌ…?

Ở đại lục, thời cổ dân gian thờ cúng thần tài Đào Chu Công. Đào Chu Công là Phạm Lãi. Ông là tài thần cũng có đạo lý. Ông là người tuyệt đối thông minh, giúp cho Câu Tiễn đánh bại Ngô vương Phù Sai, lấy lại đất nước.

Ông là đệ nhất công thần, sống với Câu Tiễn nhiều năm, biết rõ cá tính của Câu Tiễn. Câu Tiễn là một vị vua có thể chịu chung hoạn nạn, nhưng không thể chung hưởng phú quý.

Do đó, sau khi đã hồi phục lại đất nước ông bỏ quan, đổi tên đổi họ xưng là Đào Chu Công, làm ăn buôn bán. Vì ông thông minh nên qua vài năm ông đã trở nên giàu có. Có tiền rồi, ông cho hết, sau đó ông lại buôn bán nhỏ trở thành buôn bán lớn chỉ sau vài năm. 3 lần như thế.

Thật là thông minh, phát tài mà không hưởng, cứu giúp những người nghèo trong xã hội, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đó là mẫu mực của người buôn bán. Tôn ông làm thần tài cũng phải, người buôn bán nên noi theo ông.

(HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG)

LỜI BÀN:

Bởi vậy cho nên ý nghĩa chân thật của ngày vía Thần Tài chính là qua hình tượng của Ngài Thần Tài nhắc nhở cho chúng ta nên học theo Ngài, phải rộng tu bố thí cứu đời giúp người, bố thí sẽ được giàu sang, giàu sang thì phải bố thí, nhờ phước của bố thí nên lại càng giàu hơn, lại càng tiếp tục tu bố thí….!

Ngài là ĐỆ NHẤT CÔNG THẦN thì đâu có lý nào lại nhận hối lộ, nịnh hót bằng thịt chúng sanh, cá lóc nướng … mà bạn cúng để giúp bạn giàu sang?

Vậy mà có nhiều người không hiểu, lại thờ cúng Ngài theo kiểu mê tín làm cho vô số chúng sanh phải bỏ mạng oan uổng trong ngày vía của Ngài mà Ngài thì lại không hề muốn nhu vậy.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Lợi ích của việc đọc tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Định Tuệ

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn bản đầy đủ nhất PDF

Định Tuệ

Ăn thịt chúng sinh chính là ăn thịt người thân mình?

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Thần Chú Đại Luân Kim Cang Đà La Ni

Định Tuệ

Vì sao người học Phật nhưng không có được lợi ích từ Phật pháp?

Định Tuệ

Thiền là gì? Là khi tâm lặng, tinh thần tươi sáng, trí tuệ phát huy

Định Tuệ

Đức Phật nhập cõi Niết bàn ngày nào? Ý nghĩa ngày Phật nhập Niết bàn

Định Tuệ

Ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh mà không phải ai cũng hiểu

Định Tuệ

Một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu

Định Tuệ

Viết Bình Luận