Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Thần chết sát bên cửa, hãy còn bận lăng xăng

Ấy nhưng khi cái chết ập đến – cái mà không ai tránh được – những thứ sự vụ thế gian ấy sẽ giúp ích gì cho họ?

Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài trú tại nước Xá Vệ. Trong thành có một vị Bà La Môn tuổi gần tám mươi, giàu có vô cùng. Nhưng ông lại là người ngu ám ngoan cố, keo kiệt xan tham khó độ, không tin Đạo Đức, không biết vô thường, ham thích cất nhà to lớn đẹp đẽ.

Ông cất nhà trên, nhà dưới, đài hóng mát, nhà sưởi ấm, dãy bên Đông, dãy bên Tây… cả mấy mươi gian, duy chỉ còn mái hiên che nắng căn nhà sau là chưa xong.

Lúc đó vị Bà La Môn để hết tâm trí lo chỉ huy mọi người làm việc. Đức Phật dùng Phật nhãn thấy mạng ông sống không hết ngày hôm đó. Thế mà ông không tự biết, cứ mải miết lo tính toán nhọc nhằn, đến nỗi thân tâm tiều tụy, thật vô phước đáng thương.

Đức Phật cùng A Nan đi đến nhà ông, thăm hỏi: – Ông có mệt nhọc lắm không? Nhà cửa nhiều như vậy dùng để ai ở?

Ông lão đáp: – Nhà trước dùng tiếp khách, nhà sau để ở, hai dãy bên Đông bên Tây dành cho dâu con, tôi tớ và cất chứa của cải. Mùa hạ thì lên đài hóng mát, mùa đông lại vào phòng sưởi ấm.

Đức Phật nói: – Đã lâu nghe danh đức của ông, mà nay mới có dịp trò chuyện. Tôi có một bài kệ quan trọng có ích lợi cho việc tồn vong suy thịnh, muốn đem tặng ông. Không biết ông có vui lòng nghỉ tay ngồi nói chuyện một chút không?

Ông lão đáp: – Hôm nay tôi bận lắm, không thể ngồi trò chuyện, xin hẹn hôm khác đến sẽ thong thả luận bàn. Còn bài kệ quan trọng gì đó xin nói ngay đi.

Lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Có con và có của
Khiến người ngu rộn ràng
Cái “Ta” còn không thật
Lo gì của với con.
Này nóng ở chỗ nọ
Này lạnh ở chỗ kia
Người ngu lo không nghỉ
Không biết đời đổi thay.
Những kẻ ngu cực cùng
Tự cho mình là trí
Ngu mà tưởng mình trí
Đó chính là cực ngu!

Vị Bà La Môn nghe xong nói: – Bài kệ này hay thật, nhưng hôm nay tôi rất bận, xin bữa khác hãy đến bàn luận.

Đức Phật chỉ biết xót thương ra đi. Ông lão sau đó đích thân đỡ cây đòn dông lên, không ngờ cây đòn dông rơi xuống trúng vỡ đầu chết. Con cháu than khóc động cả hàng xóm xung quanh. Đức Phật đi chưa bao xa liền xảy ra biến cố này.

Khi Phật đến đầu làng gặp vài mươi người Bà La Môn, họ hỏi Phật: – Ngài từ đâu lại?

Đức Phật đáp: – Ta đã đến nhà ông lão mới chết để thuyết phap cho ông nghe. Nhưng ông ta không tin lời Phật, không biết lẽ vô thường, giờ đây bỗng chốc đã sang đời khác.

Rồi Đức Phật nói lại bài kệ trước cho các vị Bà La Môn nghe, ai nấy đều hoan hỷ chứng được pháp nhãn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ:

Kẻ ngu gần người trí
Như muỗng múc gia vị
Dầu để gần rất lâu
Vẫn không biết vị pháp.
Thông đạt gần người trí
Như lưỡi nếm gia vị
Dầu chạm qua giây lát
Liền hiểu thấu đạo mầu.
Người ngu làm việc gì
Thân rồi cũng rước họa
Thích ý làm việc ác
Tự chuốc lấy tai ương.
Làm những điều bất thiện
Xét lại mới ăn năn
Tràn rơi dòng nước mắt
Quả tích tụ lâu rồi.

Các Bà La Môn nghe thêm bài kệ này lòng tin càng kiên cố, đảnh lễ Đức Phật rồi hoan hỷ phụng hành.

Trích: kinh Pháp Cú Thí Dụ!

Lạm bàn:

Đạo Phật đã ra đời và tồn tại hơn 2500 năm qua, song hành cùng với cuộc sống thế gian của hàng tỉ người, trong đó cũng có rất nhiều người tìm đến Phật Pháp với lòng kính ngưỡng triết lý thâm sâu và những pháp môn vi diệu Đức Phật để lại. Ấy nhưng dù họ biết thế, xong đại đa số chỉ lướt qua cúi đầu trước Tam Bảo, chưa kịp học hỏi được gì đã lại nhanh nhanh chóng chóng thu xếp quay trở về với cuộc sống tất bật, rộn ràng nơi thế gian, với nào là gia đình con cái, nào là công việc, nào là đủ trò vui lôi cuốn không ngừng được sáng tạo thêm…

Họ không hiểu được rằng, khi họ đến với Phật Pháp, là họ vừa có được một cơ hội hàng triệu kiếp mới có một lần để được gột rửa tâm hồn, thăng tiến tâm linh, mở ra cánh cửa trí tuệ, thành tựu những đạo quả Giác Ngộ mà Phật Pháp sẵn sàng ban tặng. Một món quà vô giá không kim cương bảo ngọc nào so sánh được. Ấy vậy mà đại đa số thế nhân, cũng giống như ông lão trong câu chuyện trên, đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Tại sao?

Vì họ còn bận với những sự vụ của thế gian mà họ cho là rất quan trọng. Ấy nhưng khi cái chết ập đến – cái mà không ai tránh được – những thứ sự vụ thế gian ấy sẽ giúp ích gì cho họ? Sẽ còn những gì đi cùng với họ sang bên kia thế giới, sang những kiếp sau? Rốt cục cái gì mới thật sự quan trọng? Câu trả lời xin để dành cho mỗi người tự suy ngẫm và ra quyết định cho chính mình. (Quang Tử)

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 46: Cần tu kiên trì

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Như Lại Thọ Lượng thứ mười sáu

Định Tuệ

Phẩm thứ 40: A Nan Tổng Trì – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Hiện Bửu tháp thứ mười một

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 25: Phẩm Thập Hồi Hướng

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 21: Sen báu Phật Quang

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 35: Phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Đông Đức

Định Tuệ

Chỉ rõ tính thấy không phải là con mắt

Định Tuệ

Thân tướng thù thắng của A Di Đà Phật và hai vị Bồ Tát phụ bật

Định Tuệ

Viết Bình Luận