Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Sát sanh tế thần tương lai sẽ biến thành những giống vật ấy

Hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần bèn vui mừng hớn hở coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ biến thành những giống vật ấy.

Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần.

Phú quí đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô trương mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà giết vịt để cầu thần thường bảo hộ khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý.

Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sinh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư?

Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nổi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh chánh trực, thưởng thiện phạt ác nữa chăng?

Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp.

Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần ắt phải vâng giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo họa, há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù đó làm ác vẫn cứ giáng phước, kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo họa ư?

Nếu vậy tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa .

Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy, từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau chẳng biết là trái.

Ví như giòi tữa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước thánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần ngỏ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy.

Thế nhưng, hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần bèn vui mừng hớn hở coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ biến thành những giống vật ấy.

Lúc bị giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt bèn vô cớ bịa chuyện giết vô số sinh mạng để cúng tế, cái tội nghịch trời trái lý dối thánh kinh hiền ấy khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chốc ấy, há cũng chẳng buồn bã lắm sao?

Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đáo quỷ thần đến nổi sát hại sinh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp thật đáng thương xót!

Ấn Quang Đại Sư!

Bài viết cùng chuyên mục

3 năm bắn chim và quả báo suốt 18 năm đau đớn

Định Tuệ

Mẹ đầu thai thành vịt bị con cắt cổ

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Lời sám hối của cô người mẫu xinh đẹp

Định Tuệ

Cuộc sống vô thường: Chuyện bé trai bị nạn kẹt trong ống sâu 35m

Định Tuệ

Hồn trâu đòi mạng, nhờ Phật Pháp hóa giải

Định Tuệ

Ngựa được chuyển sinh làm người nhờ nghe Kinh Pháp Hoa

Định Tuệ

Siêu độ cho người đã mất nên làm như thế nào?

Định Tuệ

Tạo nghiệp sát lãnh ác báo đáng sợ

Định Tuệ

Đốn cây phải cúng tế báo trước

Định Tuệ

Viết Bình Luận