Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phương pháp cầu con và thai giáo theo Phật giáo

Nếu biết cầu con và thai giáo như dưới đây, quý Phật tử chẳng lo oan gia trái chủ đến đòi nợ. Dù đó là oán xưa, nợ cũ thì nhờ công đức tu tập cũng chuyển hóa.

1. Trước khi muốn có con, hai vợ chồng nên tiết dục, ăn chay ba ngày, sau đó đến trước thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cầu tự. Nguyện gì ráng làm cho viên mãn. Như vậy, đứa con sanh ra là người có thiện căn trong Phật pháp.

2. Tuỳ theo nhân duyên của mỗi người mà chọn kinh Dược Sư hay Kinh Phổ Môn để thọ trì suốt thời gian mang thai. Nếu một trong hai vợ chồng bị bệnh hiếm muộn con cái thì chọn trì kinh Dược Sư.

3. Nếu cả hai vợ chồng sức khỏe bình thường, muốn an thai nên trì kinh Địa Tạng.

4. Thai phụ nên phát nguyện ăn chay kỳ. Tuyệt đối không được phá chay. Không nên sát sanh để dưỡng thai, chỉ dùng tam tịnh nhục được bán sẵn ngoài chợ.

5. Nên phát nguyện vì đứa bé sắp sanh ra mà mỗi tháng phóng sanh hai lần.

6. Người nữ hiếm con, nên đeo chú Lăng Nghiêm hoặc chú Đại Tuỳ Cầu.

7. Người sản phụ đi, đứng, nằm, ngồi nên niệm Phật hay Bồ Tát Quán Thế Âm.

8. Người mẹ mang thai nên nghe các kinh Địa Tạng, Từ Bi Thuỷ Sám, Lương Hoàng Sám, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và các kinh nhạc thần chú Đại thừa khác. Nếu nghe thuyết pháp nên nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng.

9. Người mẹ nên chọn các hình tượng Phật, Bồ Tát có hảo tướng ngắm nhìn. Thường xuyên bố thí, cúng dường Tam Bảo.

10. Tuyệt đối không xem truyện, sách báo, phim ảnh đồi trụy, không nghe nhạc kích động hay các bản tình ca chia ly sầu thảm trong suốt thời gian mang thai. Về sau sẽ ảnh không tốt đến tính cách và cuộc đời của đứa bé.

11. Trước ngày dự sanh nên vì cả hai mẹ con mà đọc một bộ kinh Địa Tạng.

12. Người chồng nên vì vợ trong lúc vượt cạn mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hay Bồ Tát Địa Tạng.

13. Không nên vì đứa bé mới sanh ra mà sát sanh vào các dịp cúng đầy tháng, thôi nôi và sinh nhật. Làm vậy, sẽ khiến con cái bệnh tật và đoản thọ. Trái lại ngày sinh nhật nên dạy đứa bé phóng sanh.

14. Nếu sợ con mình bị xâm hại, cha mẹ nên cúng một bộ đồ em bé trước thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đem bố thí. Lưu ý, bé trai thì mua đồ nam, bé gái thì mua đồ nữ để cúng.

15. Nên đem em bé cầu tự được về chùa quy y Tam Bảo.

Nếu biết cầu tự và thai giáo như trên, quý Phật tử chẳng lo oan gia trái chủ đến đòi nợ. Dù đó là oán xưa, nợ cũ thì nhờ công đức tu tập như thế cũng chuyển hoá. Chẳng những đứa bé sanh ra dễ nuôi mà còn đầy đủ phước đức trí tuệ. Cho nên, phải cẩn trọng!

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Thích Như Dũng!

Bài viết cùng chuyên mục

Có nên tụng Kinh ở nhà? Tại sao tụng kinh ở nhà lại kéo vong về?

Định Tuệ

Miệng thường niệm câu Phật hiệu, sẽ có hai tác dụng

Định Tuệ

Sáu hạnh Ba La Mật cần phải thực hành một cách chân thành

Định Tuệ

Những chướng chướng ngại lớn trong việc tu hành của chúng ta

Định Tuệ

Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Ngày Vía Quan Âm Bồ Tát là ngày nào?

Định Tuệ

Nhập không, vô tướng, vô nguyện pháp môn

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo cần phải có chân thâm và thành tâm

Định Tuệ

Khi lâm chung đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng Phật, Bồ-tát

Định Tuệ

Người thế gian khổ đến cùng cực

Định Tuệ

Viết Bình Luận