Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Phóng sinh cải đổi vận mạng cứu được mạng con

Phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng, nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì.

Viên Lưu Trang vốn là một chuyên gia xem tướng. Một hôm có vị đại thần dẫn con đến nhờ ông đoán tướng. Viên xem tướng xong, biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết, nên dùng lời nói thẳng bảo cho vị quan kia hay. Đương nhiên tâm tư vị quan ấy rất đau khổ nên vẻ mặt trông vô cùng thê thảm.

Trên đường trở về, có một vị Hòa thượng gặp ông, thấy thế hỏi: “Ngài có điều chi sầu não mà trông thê lương như vậy?”.

Hòa Thượng hỏi xong liền xem tướng đứa bé, lập tức hiểu ra cớ sự, bèn nói: “Trong đời này chỉ có âm đức mới cứu vãn được số mạng của con ông. Nhưng cơ duyên để thực hiện âm đức cũng không phải dễ, thiết nghĩ không gì hơn là tùy thời phóng sinh thì may ra mới tạo được phước lành”.

Tin lời Hòa thượng, viên quan kia liền phát nguyện phóng sinh, làm đựơc ít năm thì sau đó Hòa thượng gặp lại cha con ông, ngạc nhiên nói: “Thật lạ lùng thay, nếu không làm nhiều việc thiện thì mạng sống không thể tăng thêm như vậy!”

Viên quan ấy lại tiếp tục gia tăng công việc phóng sinh. Phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng, nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì.

Vị thầy tướng kia cứ đinh ninh việc mình đoán là đúng không sai chạy chút nào. Thế rồi, mấy năm sau ông gặp lại cha con vị quan kia mới phát hiện là sách tướng có chỗ còn khiếm khuyết, liền nhất định khuyên người nhà làm việc thiện và phóng sinh; vì cho rằng có làm như vậy mới tăng thêm tuổi thọ và phúc đức lâu dài.

(Truyện Cổ Cứu Vật Phóng Sanh)

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT!

Nguồn: Nhân quả- luân hồi!

Bài viết cùng chuyên mục

Quả báo của việc mua bán thịt động vật sống – Báo ứng hiện đời tập 1

Định Tuệ

Hết viêm gan nhờ sám hối, trì Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni

Định Tuệ

Tạo tội khẩu nghiệp phải chịu khổ báo dài trong địa ngục

Định Tuệ

Tội báo tà dâm: Khi chết chịu khổ trong địa ngục, súc sinh

Định Tuệ

Mối thù con nhà bá hộ, báo thù tận đến kiếp sau

Định Tuệ

Khuyên người không nên đánh rắn – An Sĩ Toàn Thư

Định Tuệ

Bà ngoại vãng sinh Cực Lạc báo mộng cho cháu gái

Định Tuệ

Bà ngoại sống lại nhờ tụng Kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Nhân quả nghiệp báo là gì? Cần hiểu như thế nào cho đúng?

Định Tuệ

Viết Bình Luận