Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Phóng sinh cải đổi vận mạng cứu được mạng con

Phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng, nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì.

Viên Lưu Trang vốn là một chuyên gia xem tướng. Một hôm có vị đại thần dẫn con đến nhờ ông đoán tướng. Viên xem tướng xong, biết đứa bé này vài năm sau sẽ chết, nên dùng lời nói thẳng bảo cho vị quan kia hay. Đương nhiên tâm tư vị quan ấy rất đau khổ nên vẻ mặt trông vô cùng thê thảm.

Trên đường trở về, có một vị Hòa thượng gặp ông, thấy thế hỏi: “Ngài có điều chi sầu não mà trông thê lương như vậy?”.

Hòa Thượng hỏi xong liền xem tướng đứa bé, lập tức hiểu ra cớ sự, bèn nói: “Trong đời này chỉ có âm đức mới cứu vãn được số mạng của con ông. Nhưng cơ duyên để thực hiện âm đức cũng không phải dễ, thiết nghĩ không gì hơn là tùy thời phóng sinh thì may ra mới tạo được phước lành”.

Tin lời Hòa thượng, viên quan kia liền phát nguyện phóng sinh, làm đựơc ít năm thì sau đó Hòa thượng gặp lại cha con ông, ngạc nhiên nói: “Thật lạ lùng thay, nếu không làm nhiều việc thiện thì mạng sống không thể tăng thêm như vậy!”

Viên quan ấy lại tiếp tục gia tăng công việc phóng sinh. Phàm điều gì có lợi ích cho sinh linh thì ông đều nỗ lực thực hiện. Nhờ cứu hộ sinh mệnh không kể số lượng, nên người con rốt cuộc không xảy ra việc gì.

Vị thầy tướng kia cứ đinh ninh việc mình đoán là đúng không sai chạy chút nào. Thế rồi, mấy năm sau ông gặp lại cha con vị quan kia mới phát hiện là sách tướng có chỗ còn khiếm khuyết, liền nhất định khuyên người nhà làm việc thiện và phóng sinh; vì cho rằng có làm như vậy mới tăng thêm tuổi thọ và phúc đức lâu dài.

(Truyện Cổ Cứu Vật Phóng Sanh)

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT!

Nguồn: Nhân quả- luân hồi!

Bài viết cùng chuyên mục

Những tội phải chịu quả báo nặng nhất là tội gì?

Định Tuệ

Linh ứng chép kinh Địa Tạng hết khối u nhanh chóng

Định Tuệ

Những câu chuyện về sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Bà ngoại vãng sinh Cực Lạc báo mộng cho cháu gái

Định Tuệ

Nghiệp báo là gì? Làm sao để hết nghiệp sanh tử?

Định Tuệ

Khỏi mụn nhọt lâu năm ở chân nhờ phóng sinh một con lươn

Định Tuệ

Ta giết động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy

Định Tuệ

Khi kết hôn không nên sát sanh, sinh con không nên sát sanh

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: 4 chuyện về thiện ác nghiệp báo và đầu thai kiếp sau

Định Tuệ

Viết Bình Luận