Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Nhân quả thông ba đời, chân tướng sự thật này chúng ta phải biết

Những người giàu có mỗi ngày đều gà vịt, cá thịt, người khác nhìn thấy họ rất hâm mộ nhưng đến sau này khi tính sổ nợ, khi quả báo hiện tiền, món nợ mạng này đều phải trả hết.

Rất nhiều người bởi vì hưởng phước mà tạo ác nghiệp, cái đó thì đọa lại càng nhanh, đọa càng thê thảm, những thứ này đều là chơn tướng sự thật, không thể không đề cao cảnh giác!

Người thế gian ai lại chẳng hưởng phước báo, nào có biết trong “phước” chôn giấu cái “họa hại” vô lượng.

Những người chẳng có phước báo, những người rất nghèo khổ cố nhiên là rất phiền não, anh muốn tạo ác nghiệp cũng tạo chẳng thành, một đời này anh chỉ là đang thọ báo, anh rất chẳng dễ dàng tạo tội nghiệp trọng đại. Vậy nói một cách khác, kiếp sau anh sẽ không đọa lạc.

Người hưởng phước thì khác hẳn, chúng ta chẳng cần nói việc khác, những người nghèo khổ hiện nay tiêu chuẩn cuộc sống được nâng cao cùng khắp, như cỡ lứa tuổi của tôi đây lúc còn bé sống ở thôn quê, ăn toàn là rau cải, ăn thịt rất ít, đại khái đều là mồng một, ngày rằm mới mua được thịt.

Vào ngày lễ và tết mới có được một bữa ăn đàng hoàng, ngày thường chẳng có ăn. Nói một cách khác, sát sanh tạo nghiệp thì rất ít, rất ít! Chẳng có cơ hội.

Còn người giàu có, mỗi ngày đều gà vịt, cá thịt, món nghiệp nợ này thì phải trả đấy, trả không hết.

Chúng ta nhìn thấy họ rất hâm mộ nhưng đến sau này khi tính sổ nợ, khi quả báo hiện tiền mới biết được, ôi chao! Họ chẳng bằng chúng ta, sánh với chúng ta kém quá xa! Nhân quả thông ba đời, những chơn tướng sự thật này chúng ta không thể không biết.

Trích: “PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH” tập 9

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba
Thời gian: Tháng 11 năm 1994
Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí!

Bài viết cùng chuyên mục

Những câu chuyện về sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Sức mạnh của đồng tiền – Tu hành không dễ

Định Tuệ

21 cách luật nhân quả an bài cuộc đời bạn

Định Tuệ

Chuyện người đàn ông chịu quả báo vì phá thai

Định Tuệ

Ăn chay thanh tịnh – Lọ ruốc thịt lợn hóa hình người

Định Tuệ

Lợi ích của bố thí: Câu chuyện Nhờ bố thí mà giải được tội

Định Tuệ

Sát sinh bị ác báo, phóng sinh được thiện báo

Định Tuệ

Chỉ một ý niệm cũng sẽ đưa tới quả báo lâu dài

Định Tuệ

Một lần mưu đồ giết hại cha mẹ, phải chịu khổ báo nhiều kiếp

Định Tuệ

Viết Bình Luận