Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Nghiệp sát sinh chiêu cảm Thiên tai, dịch bệnh

Tại sao Thế giới này ngày càng thiên tai, bịnh hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… tất cả là do tâm người tạo thành, vì tâm tham sân si, vì nghiệp sát quá nặng mà hình thành nên đại tai nạn.

Tại sao Thế giới này ngày càng thiên tai, bịnh hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… tất cả là do tâm người tạo thành, vì tâm tham sân si, vì nghiệp sát quá nặng mà hình thành nên đại tai nạn. Hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân – Người được xem là Hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm đã khai thị:

‘’Lúc đang làm người, không chịu tu đàng hoàng. Ðến lúc làm trâu ngựa heo dê thì muốn tu cũng chẳng còn cơ hội. Lúc ấy quý vị có quỳ tại cửa nhà đồ tể khóc than sám hối: “Xin Ngài từ bi, đừng giết mạng con!” Chàng đồ tể vẫn cứ sát chẳng tha. Do đó, chỉ cần mình nghe tiếng rên xiết thê thảm ở nhà đồ tể lúc nửa đêm là sẽ hiểu nguyên nhân của tai kiếp, chiến tranh từ đâu mà ra’’.

Hiện nay, ngành công nghiệp giết mổ động vật phát triển để nuôi sống 7,753 tỷ người (Số liệu năm 2020) đã sát hại hàng chục đến hàng trăm triệu tấn thịt heo, bò mỗi năm, chưa tính đến các loài gia súc gia cầm khác và các loài thủy sản, động vật hoang dã.

Chỉ tính riêng thịt heo, tổng sản lượng thịt heo toàn cầu năm 2022 ước tính 110,7 triệu tấn (theo BSC). Tại Việt Nam, năm 2022 mức tiêu thụ thịt heo là 23,5 kg/người/năm (cao thứ 2 Châu Á chỉ sau Trung Quốc, theo OECD); khoảng 17 kg/người/năm thịt gia cầm.

Để nuôi sống cái thân ngũ uẩn, túi da đựng đồ ô uế này, con người mỗi năm đã lấy thịt của không biết bao nhiêu giống loài trên hành tinh này để thỏa mãn lòng tham của họ.

Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị: ‘’Hậu quả nặng nề của nghiệp sát sẽ là nhân tố hình thành thiên tai nhân họa. Chúng ta cũng thường thấy, hoặc là động đất, hoặc là sóng thần, hoặc là thời tiết thất thường, quá nóng, quá lạnh, cho tới mưa gió bất hòa, đủ các hiện tượng khiến đất nước, nhân dân không chút thanh bình an lạc’’.

‘’Bởi do con người có tâm sân nên mới có hỏa tai (nạn cháy). Có tâm tham nên mới có thủy tai (nạn lụt lội). Có tâm si nên mới có phong tai (nạn gió bão). Ba tai nạn này vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh thì tới một lúc nào đó, nó sẽ tạo thành đại tai nạn’’.

Sự giết chóc động vật, cộng thêm nạn phá thai nghiêm trọng, mỗi năm có đến 55,7 triệu ca, tuyệt đại đa số (97%) là diễn ra tại các nước châu Phi, châu Á và khu vực Mỹ Latinh, đe dọa tính mạng của 24 triệu phụ nữ (Theo Báo Tuổi trẻ).

Quý vị nghĩ xem, oán khí ngút trời, tham sân si của con người ngày càng nghiêm trọng, tại sao hiện nay có những tai nạn kinh hoàng? Những căn bệnh kỳ kỳ quái quái đều là do nạn phá thai, hòa thượng Tuyên Hóa khai thị:

‘’Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố tạo ra nhiều chứng bịnh nan y, tai nạn khủng khiếp thời nay. Quý vị nghĩ xem: Một sinh mạng chưa ra đời đã biến thành oan hồn. Con quỷ nhỏ ấy tới đâu cũng đòi mạng, thì xã hội làm sao an ninh đặng. Những con tiểu quỷ ấy chỉ có các bậc đạo hạnh, không tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng được’’.

Dẫu biết rằng, chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp, theo chu kỳ Thành Trụ Hoại Không của Tiểu kiếp nhưng chúng sanh trên Ta bà thế giới này, mỗi ngày đâu đó đau đớn, khốn cùng vì tai nạn, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai hoành hoành vẫn làm cho bao người có trái tim lương thiện, trái tim bồ tát khác đau xót tâm can.

Vậy, thế giới này trường tồn, an vui thì phải làm sao?

May thay trên thế gian này còn có Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng thường trụ; còn đó những bậc danh tăng, những vị bồ tát thị hiện ngày đêm đem giáo pháp của Bổn sư truyền bá cho chúng sanh ngu si chìm đắm trong ngũ dục buộc ràng, sớm thoát khổ lìa mê. Người người tu thiện thì trời đất kiết tường, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã khai thị:

‘’Nếu dùng ba độc: tham, sân, si để xử lý mọi việc thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng Giới, Định, Huệ để giải quyết vấn đề thì trời đất trong sáng, phát sanh kiết tường. Cho nên nói: Nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn; chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy thường an vui. Tóm lại, tai nạn hay kiết tường đều do nơi người mà ra cả’’.

Sự dụng công tu thành chân thật trong mỗi con người chúng ta, sự tương thân tương ái trong cộng đồng với tình thương không biên giới, một thế giới đại đồng, đoạn tuyệt sự giết chóc, sân hận trong tâm người thì thế giới trở nên bình an. Hòa Thượng Tuyên Hóa:

‘’Khi mình đang ở trong thời tai nạn bịnh hoạn nhiễu loạn, mình nên chân thật, thành khẩn dụng công tu hành thì mới biến khí xấu xa thành kiết tường, hóa tai kiếp ra bình an’’.

Vì vậy, những người con Phật ngày nay, không những thấy thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh mà chúng ta bi quan, cam chịu, lo sợ trước nghịch cảnh của Ta bà và lo lắng cho viễn cảnh của nhân loại mà những người con Phật khi đã hiểu rõ lý nhân quả trong lục đạo tứ sanh này mà phát bồ đề tâm dõng mãnh tìm phương cách cứu độ chúng sanh, noi gương hạnh đức, lòng bi mẫm của Bồ Tát Quan Âm làm Thầy mà cứu độ quần sanh.

Ngày nay, tầm hiểu biết của nhân loại quá nhỏ bé so với những gì người Thầy vĩ đại của chúng ta – Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy, chỉ cần nương theo giáo pháp của Ngài chân thật tu hành, tựa vào pháp bảo Tăng và gieo trồng căn lành để được Đức Phật hộ niệm thì không gì là không thể. Bồ Đề sinh trưởng trên đất mới phát triển được, không thể sống trên đá cằn cỗi; cũng vậy Ta bà đầy khổ đau cũng là môi trường tốt để người hành bồ tát đạo tạo nhiều thắng duyên trên con đường tìm đến Vô thượng Bồ Đề.

Chúng ta hãy cùng nhau tạo một thế giới an lành, một tịnh độ ngay trên mảnh đất Ta Bà đầy phiền não, đây cũng chính là đại ý mà Tôn sư đã nhiều lần nhắc nhở: Tạo tịnh độ ngay tại Ta Bà. Con đội ơn Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng; Con đội ơn Thầy Tổ đã thị hiện và dày công chỉ dạy chúng sanh lìa khổ được vui chóng quay về bờ giác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Tp.Thủ Đức, ngày 28 tháng 9 năm 2022
(Đôi dòng tự sự sau cơn bão tố quê hương)!

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Bỗng dưng bị mù, nguyên nhân do đâu?

Định Tuệ

Siêu độ cho người đã mất nên làm như thế nào?

Định Tuệ

Nhờ ăn chay giới sát, niệm danh hiệu Quan Âm sanh được quý tử

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Thai nhi ưa nghe Kinh Địa Tạng – Báo Ứng Hiện Đời

Định Tuệ

Công đức của việc truyền bá luật Nghiệp Báo

Định Tuệ

Nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Hóa giải mối thù nhiều kiếp

Định Tuệ

Nhặt được vé số độc đắc, vì đâu may mắn như vậy?

Định Tuệ

Quả báo thê lương của người bán trứng vịt lộn

Định Tuệ

Viết Bình Luận