Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Đả Phật Thất: 7 ngày 7 đêm một câu Phật hiệu không gián đoạn

Quý vị mấy ngàn, mấy vạn người đả Phật Thất xong, đời sau là ngạ quỷ, súc sanh, hay đọa địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết!

Chiều nay, pháp sư Ngộ Không đến chỗ tôi, ở bên ngoài, ông ta làm rất nhiều chuyện náo nhiệt. Tôi bảo ông ta: “Thứ gì cũng đều là giả – Rỗng tuếch !”

Kinh Kim Cang dạy chẳng sai: “Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng”.

Điều gì là thật? Vãng sanh thế giới Cực Lạc là thật, tâm địa thanh tịnh là thật.

Ngày hôm nay, ông ta nói với tôi muốn tổ chức Phật Thất, đại khái là quy mô rất đáng nể. Tôi bảo ông ta:

– Tốt nhất là Phật Thất đừng vượt quá mười người. Nếu mười người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, mười vị Phật ! Tuyệt diệu thay !

Quý vị mấy ngàn, mấy vạn người đả Phật Thất xong, đời sau là ngạ quỷ, súc sanh, hay đọa địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết! Bảy ngày bảy đêm một câu Phật hiệu không gián đoạn, không xen tạp, đó gọi là Phật Thất.

Nói chung là đối với người mới học, bảy ngày sẽ chịu không nổi; trước hết, hãy bắt đầu bằng một ngày một đêm, sau đó lại tăng thành hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, tăng lên dần dần.

Vẫn là mười người ấy, đừng nên thay người khác, đấy gọi là người thật sự thành tựu.
Thời kỳ Mạt Pháp, “tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng”, người xuất gia phải chú tâm cẩn thận, hôm nay tôi nhắc nhở thầy ấy.

Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Bố thí là gì? Lợi ích của bố thí, cúng dường không hề nhỏ nếu hiểu đúng

Định Tuệ

Giới luật là nền tảng căn bản của Phật Pháp

Định Tuệ

Phật pháp là thực hành không phải chỉ nói suông

Định Tuệ

Đọc Kinh nghe Pháp có ý nghĩa và lợi ích gì hay không?

Định Tuệ

Công đức và lợi ích của pháp tu lạy Phật sám hối hàng ngày

Định Tuệ

Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông

Định Tuệ

Không ăn chay trì chú, tụng kinh, niệm Phật được không?

Định Tuệ

Sắc tức thị không, không tức thị sắc có nghĩa là gì?

Định Tuệ

Những điều mà người trợ niệm cần phải biết

Định Tuệ

Viết Bình Luận