Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Cách giúp đỡ cho người mất vào những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, người mất rất trông mong người sống nhớ đến họ. Mình giúp họ tốt nhất là thông qua việc tu tập của mình.

1. Những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật, lo cho người sống và cả người đã mất. Truyền thống người Việt, từ 20 âm lịch trở đi là bắt đầu dọn dẹp mồ mả, chưng bông, đốt nhang khắp nơi ở nghĩa địa.

2. Khi đi vào nghĩa địa (nghĩa trang), nếu nơi đó có tượng Địa Tạng Vương Bồ-tát hay các tượng Phật, Bồ-tát khác thì trước tiên nên đến đốt nhang, niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ-tát rồi sau đó mới đến mộ của người thân trong gia đình mình.

Các vong linh trong nghĩa địa sẽ rất hoan hỉ, nếu bạn đứng trước tượng Địa Tạng Vương Bồ-tát hay tượng Phật A-Di-Đà mà niệm danh hiệu của Bồ-tát hoặc danh hiệu Phật, ít nhất là 108 lần.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã có chia sẻ rằng, những người đã mất yêu cầu ông đến nghĩa địa thì dừng lại và niệm trước tượng Bồ-tát hay tượng Phật như thế rồi muốn làm gì sau đó thì làm. Giống như mình vào nhà, mình cần chào người lớn trước rồi mới thăm bạn bè, người thân của mình, đó là phép lịch sự, cũng là quy tắc.

3. Những Pháp bảo cần có:

  1. Cát mandala, bạn dùng rắc lên đầu mộ, cầu mong người mất sớm siêu thoát.
  2. Máy niệm Phật, nếu được hãy mang theo máy niệm Phật, đặt ở trên mộ và mở một thời Kinh.
  3. Mani stone các loại khắc Chú Vãng Sanh, Chú Lục Tự Đại Minh, Chú Kim Cang Tượng Sư, hay mani stone in hình Địa Tạng Vương Bồ-tát, Quán Âm Tứ Thủ, Phật A Di Đà đều có thể đặt ở trên mộ.

4. Quét dọn mộ, khi đốt nhang hãy niệm Chú Biến Thực hoặc Tam Tự Tổng Trì Chân Ngôn ( Úm A Hum) vào nhang rồi đốt cúng. Không chỉ đốt nhang cho mộ của nhà mình, mà những mộ xung quanh cũng nên đốt cắm.

5. Nếu thấy có mộ nào hoang tàn, không có người thân chăm sóc (đã bỏ xứ đi nơi khác), không được dọn dẹp thì hãy giúp họ một chút.

6. Vào nghĩa địa lòng nên thanh tịnh, thường xuyên nhớ niệm Phật, cầu mong cho người nhà mình được siêu thoát sớm; đừng cầu họ phù hộ gì cho mình.

Vì người thân niệm Phật, niệm một câu Nam mô A-Di-Đà Phật thì đọc họ tên của họ một lần. Ví dụ người thân tên Nguyễn Văn A, thì bạn niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật, Nguyễn Văn A”, như vậy được tính là một lượt, nếu có thì giờ hãy niệm nhiều thật nhiều, rồi quán tưởng nếu họ có rơi vào cảnh thấp thì được Phật tiếp dẫn. Nếu ở cảnh giới cao thì tăng thêm phước lạc.

Đối với niệm Minh Chú cũng vậy, ví dụ niệm “Om Ma Ni Bát Mê Hum, Nguyễn Văn A”, cứ như vậy mà niệm cho nhiều.

Đây là Pháp rất vi diệu, giải thích rất dài dòng; nhưng về cơ bản là được dạy trong Mật Tạng. Ai có thực hành rồi sẽ thấy hiệu quả vô cùng.

7. Khi đi vòng quanh các mộ khác, cũng nên vì họ mà niệm Phật, trì Chú. Đừng nhìn vào thẳng hình trên mộ của người khác, không nghĩ rằng “Người này đẹp quá, người này xấu quá, người này chết sớm quá….”. Nghĩ như vậy dễ bị người ta theo quấy nhiễu. Lòng chỉ nên thanh tịnh niệm Phật mà thôi.

8. Đồ ăn cúng ngoài nghĩa địa rồi không nên đem về nhà lại để ăn. Cúng rồi thôi, đừng tiếc mà mang về nhà. Cũng đừng vì không mang về nhà mà mua đồ xấu, đồ hư, đồ cũ để cúng. Người đã mất chấp niệm sâu dày, thậm chí nếu người nhà mình đã siêu thoát, nhưng xung quanh đó còn nhiều vong linh khác. Hãy lựa đồ tốt, đồ ngon mà cúng.

Cúng các loại bánh nổi như bánh mì, bánh bao, bắp nổ, các loại bánh ngọt. Hạn chế cúng đồ ăn mặn như cá, thịt. Cũng đừng cúng các thứ trái cây có vị đắng, vị cay, chua và các trái có gai góc. Cúng các trái cây ngọt và các loại bánh ngọt.

Cúng xong rồi, đợi tàn nhang (hoặc tàn nửa cây nhang – trong lúc đợi như vậy thì nên ngồi niệm Phật hoặc trì chú), xin phép người mất để lấy. Với các bánh quy ngọt, hãy bóp vụn ra rồi rải cho kiến xung quanh được thọ dụng. Hãy niệm Om Ma Ni Bát Mê Hum ít nhất bảy lần rồi thổi vào bánh, sau đó hãy rải cho kiến, nguyện rằng nếu kiến hay con vật nào được ăn thì sẽ gieo chủng tử tốt lành, giải thoát.

Đối với nước cúng ngoài mộ, nếu được hãy trì Biến Thủy Chân Ngôn vào đó. Cúng xong rồi thì lại niệm Om Ma Ni Bát Mê Hum thổi vào, sau đó đem tưới cho các cây gần đó, như vậy sẽ giúp cho các vong linh hoặc các vị thọ thần ngụ trong cây.

9. Dùng cát mandala, máy niệm Phật, mani stone để trên mộ thì sẽ giúp cho người mất và cả những chúng sanh có mặt trong khu vực đó. Máy niệm Phật đem ra rồi thì có thể đem về nhà lại, còn cát mandala hay mani stone thì nên để luôn ngoài mộ.

10. Những ngày cuối năm, người mất rất trông mong người sống nhớ đến họ. Mình giúp họ tốt nhất là thông qua việc tu tập của mình. Dùng phước báu của mình để hồi hướng cho họ, thế nên bạn phải có tu tập, có công phu mới được.

Nguồn: Lam Sơn Trang!

Bài viết cùng chuyên mục

Chú Đại Bi tiếng Việt và tiếng Phạn dễ đọc, dễ nhìn

Định Tuệ

Trì tụng Chú Đại Bi tại nhà cần tránh những gì?

Định Tuệ

Gặp người ăn xin có nên bố thí hay không?

Định Tuệ

Chứng ngộ là gì? Như thế nào gọi là Chứng ngộ?

Định Tuệ

Tụng kinh niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích không?

Định Tuệ

Bố thí của báu đầy khắp đại thiên thế giới không bằng bốn câu kệ

Định Tuệ

Phàm phu thành Phật chỉ trong khoảng một niệm

Định Tuệ

Lời văn phát nguyện của tiền nhân – Phát nguyện cần khẩn thiết

Định Tuệ

Từng cúng dường vô lượng chư Phật mới có duyên gặp pháp môn niệm Phật

Định Tuệ

Viết Bình Luận