Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình

Ai cũng nói sống ở đời mà không hưởng thụ là thật sai lầm. Vâng, vội vàng hưởng thụ cuộc đời giả tạm này rồi bị phải khổ nạn khi hết báo thân này, một hơi thở ra không hít vào, chúng ta đi về đâu?

Hiện tại, khi thấy một người trẻ tuổi học Phật, Tụng Kinh, Niệm Phật, Phóng Sanh, Ăn chay, từ bỏ hết những ham muốn thông thường như nhậu nhẹt, du lịch, phấn son, mua sắm, đi bar, cà phê, xem phim vv…

Mọi người xung quanh sẽ cảm thấy những người này tự nhiên đi trái ngược lại những việc mà mọi người hay làm thì sẽ cảm giác rất khác lạ, đôi khi nghĩ là lập dị hoặc mê tín.

Họ đang hành theo những lời dạy của Đức Phật:

Họ ăn chay: là để tỏ lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sanh cùng là máu mủ mà khác hình dáng với mình.

Họ niệm Phật: là để gia tăng phước báu và tiêu trừ nghiệp chướng qua sự gia hộ của Chư Phật.

Họ lạy Phật: là để hạ mình khiêm tốn, sám hối lỗi lầm vô lượng kiếp cho đến nay.

Họ phóng sanh: là phát lòng từ bi ra ban bố cho chúng sanh và chuộc lại mạng sống từ vô lượng kiếp mà mình đã ăn chúng sanh.

Họ tụng kinh, nghe pháp Phật mỗi ngày: là để trừ nghi phá kiến, làm giảm phiền não vọng tưởng.

Họ nguyện vãng sanh là: mong muốn khao khát được tái sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc để được tu học, thoát khỏi luân hồi vay trả trong lục đạo, sau đó quay lại độ chúng sanh.

Họ thích chia sẻ những bài viết hay về Phật Pháp cho mọi người cùng đọc để tự cứu chính mình, đó là Tâm bố thí Pháp.

Họ ngồi thiền, ham thích thiền định là để buông bỏ những dục vọng, những ham muốn, những suy nghĩ tiêu cực và để quán chiếu lại bản thân, không để bản thân tiêm nhiễm những khoái lạc của bên ngoài.

Ai cũng nói sống ở đời mà không hưởng thụ là thật sai lầm. Vâng, vội vàng hưởng thụ cuộc đời giả tạm này rồi bị phải khổ nạn khi hết báo thân này, một hơi thở ra không hít vào, chúng ta đi về đâu ????

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Nguyện cho con đi mãi không đứng lại giữa đường đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật.

Con nguyện dù sinh về nơi đâu cũng được sống trong ánh hào quang của Chánh Pháp Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao Đức Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe?

Định Tuệ

Đừng đem cho người điều mình không muốn

Định Tuệ

Người ăn chay có được phước hay không?

Định Tuệ

Làm người già có trí huệ, phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Vô thường là gì? Hiểu cho đúng ý nghĩa của vô thường trong cuộc sống

Định Tuệ

Làm người phải biết tiếc phước, đừng nên hoang phí

Định Tuệ

Bình tĩnh nhé! Chỉ có tâm bế tắc chứ đời không bế tắc

Định Tuệ

Chẳng tranh với người, chẳng cầu nơi đời

Định Tuệ

Cô đơn mà không cô độc

Định Tuệ

Viết Bình Luận