Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tại sao tụng Kinh Địa Tạng lâu năm mà chưa được cảm ứng?

Trong Kinh Địa Tạng có một chữ quan trọng nhất, bạn có biết hay không? Tại sao tụng Kinh Địa Tạng lâu năm mà chưa được cảm ứng, quý vị hãy thử 1 lần đọc qua!

Trong Kinh Địa Tạng có một chữ quan trọng nhất, bạn có biết hay không? Tại sao tụng Kinh Địa Tạng lâu năm mà chưa được cảm ứng, quý vị hãy thử 1 lần đọc qua!

Ngày trước có một vị đồng tu đến than thở với lão Hoà thượng: Sư phụ, những lời Phật nói trong kinh Địa Tạng là không đáng tin!

Hòa thượng hỏi: Không đáng tin ở chỗ nào?

Vị ấy thưa: Phật nói trong kinh rằng lễ bái, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng dù chỉ một lần thôi phước báo cũng vô lượng, mọi nguyện ước không gì chẳng thành, thế mà con cầu Ngài Địa Tạng suốt mấy tháng rồi, cầu một cái tủ lạnh mà Bồ Tát vẫn chưa cho con được toại ý.

Hòa thượng hỏi tiếp: Con cầu cái tủ lạnh ấy cho con dùng hay cho đại chúng dùng?

– Thưa, cho mình con ạ.
– Trong kinh Địa Tạng có một chữ quan trọng nhất, con đã có được chữ này chưa?
– Là chữ gì thưa sư phụ?
– Chữ “THIỆN”!

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng nghe nói và đọc qua kinh Địa Tạng, thấy trong kinh đức Phật đã lặp đi lặp lại nhiều lần về công đức phước báo không thể nghĩ bàn của việc chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường, quy y, tán thán hay tạo tượng Địa Tạng Bồ Tát, rằng những điều ấy sẽ đưa đến quả vui vi diệu ở cõi trời, cõi người.

Rất nhiều vị đồng tu vì thế rất ưa thích tụng kinh Địa Tạng và cúng dường tượng Địa Tạng Bồ Tát, nhưng không phải ai cũng đạt được những lợi ích to lớn như trong kinh nói.

Nguyên nhân không phải kinh thuyết sai lầm, mà là vì chúng ta đã quên mất chữ quan trọng nhất của bộ kinh, đó là chữ “thiện”.

Trong kinh, đức Phật luôn gọi “thiện nam tử, thiện nữ nhân”, nếu không đúng là thiện nam thiện nữ thì không phải là đối tượng mà kinh nhắc đến, vậy thì những phước báo thù thắng ấy chúng ta làm sao có thể có phần cho được?

Không chỉ kinh Địa Tạng, tất cả các kinh điển đều nhắc đến chữ “thiện” này. Những ai được coi là “thiện nam thiện nữ”? Tức là người giữ ngũ giới và hành được thập thiện. Có được điều kiện nền tảng như vậy rồi thì dù tu bất cứ pháp môn gì cũng đều có thể mau thành tựu, tu ít mà được nhiều.

Đọc đến đây, quý vị cũng chớ nên lo lắng! Phật, Bồ Tát luôn từ bi dùng mọi phương tiện để cứu độ, dẫn dắt chúng sinh đến nơi giải thoát an vui.

Dù chúng sinh chưa hoàn toàn tu được viên mãn ngũ giới và thập thiện, song một ý niệm tán thán, cung kính chân thành trước hình tượng của Ngài Địa Tạng cũng đã tạo thành nhân duyên hi hữu dẫn đến sự giác ngộ giải thoát trong đời vị lai rồi.

Bạn khởi lên một niệm tâm cung kính, hoan hỉ này, vậy là đã kết duyên với Bồ Tát Địa Tạng, nhất định Bồ Tát sẽ dùng mọi phương tiện để độ bạn cho đến ngày bạn viên mãn quả vị Phật mới thôi, bởi đó vốn là thệ nguyện của Ngài.

Kính mong tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực tuân giữ năm giới và mười thiện để đạt được lợi ích thù thắng giống như trong kinh đã nói nhé!

Ngũ giới gồm có:

 1. Không sát sinh.
 2. Không trộm cắp.
 3. Không tà dâm.
 4. Không nói dối.
 5. Không uống rượu.

Thập thiện cụ thể là:

 1. Từ bỏ việc sát sinh, não hại chúng sinh, có tâm bi mẫn, thương xót đến tất cả loài hữu tình.
 2. Từ bỏ việc trộm cắp, tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không lấy trộm vật chưa được cho.
 3. Từ bỏ việc tà hạnh dục lạc, không thực hành sai quấy trong hưởng dục.
 4. Từ bỏ nói dối, không nói cố ý nói dối vì nhân lợi lộc hay gì khác cho mình hoặc người.
 5. Từ bỏ lời nói li gián, chỉ nói những lời làm cho hòa hợp.
 6. Từ bỏ lời nói độc ác, chỉ nói lời nói thế nào cho nhiều người thương mến.
 7. Từ bỏ phiếm luận, chỉ nói lời hợp thời, lời đúng lí, lời hữu ích, nói về pháp, nói về luật, nói lời đáng lưu giữ.
 8. Không tham lam tài vật, quyền lực, địa vị, danh vọng của bất kì người nào khác.
 9. Không sân tâm, mà chỉ mong cho chúng sinh tự cẩn trọng an vui.
 10. Có chính kiến, có tri kiến không tà.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Nhà có vong thì phải làm gì để không có vong?

Định Tuệ

Hàng ngày niệm Phật, lâm chung mới dễ niệm ra danh hiệu Phật

Định Tuệ

Oan gia nên giải không nên kết

Định Tuệ

Phải nên giúp đỡ người nhà bị bệnh tâm thần như thế nào?

Định Tuệ

Khi Kinh Lăng Nghiêm bị diệt, thiên ma ngoại đạo sẽ lộng hành

Định Tuệ

Giữ gìn 5 giới là gì? Lợi ích của việc giữ giới cấm trong đạo Phật

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của các bộ kinh

Định Tuệ

Phàm phu phát Đại Tâm, tương lai bạn vãng Sanh đến Cực Lạc

Định Tuệ

Thất tình lục dục là gì? Thất tình lục dục làm chướng ngại tâm tu đạo

Định Tuệ

Viết Bình Luận