Tâm Hướng Phật
Luân Hồi

Nhân quả của các Ngạ quỷ ăn thức ăn rất dơ bẩn

Như chúng ta biết, có rất nhiều chúng sinh ở trong cõi Ngạ Quỷ họ vô cùng đói khát và một số phải ăn những thức ăn rất dơ bẩn, gớm ghiếc…

Như chúng ta biết, có rất nhiều chúng sinh ở trong cõi Ngạ Quỷ họ vô cùng đói khát và một số phải ăn những thức ăn rất dơ bẩn, gớm ghiếc…

Ví dụ: Họ ăn nhau thai, ăn thức ăn mà của người say rượu bia ói mửa ra, ăn máu mủ tanh hôi của một số loài, thậm chí còn phải ăn phẩn tiểu…

Vậy khi còn làm người, họ đã sống như thế nào mà bị quả báo như vậy sau khi chết? Đó có thể là do họ đã gieo tạo các nhân sau đây:

1. Thích ăn huyết tanh của các con vật lúc sống: Có nhiều người họ rất thích ăn máu huyết của các con vật, đó là món tiết canh. Gieo nhân ghiện ăn như thế thì không tốt tí nào cả, tương lai dễ bị quả báo đoạ vào giống loài Ngạ Quỷ và phải ăn như thế trong cõi siêu hình.

2. Khi có nhiều thức ăn thì họ đã ăn thừa mứa, uống rượu bia thoải mái, đến nỗi phải ói ra… Việc ăn uống mà thừa mứa như vậy là đang tạo tội, tương lai dễ bị quả báo làm loài Ngạ Quỷ và phải đi ăn các thức ăn do người say ói ra.

3. Tội hưởng thụ những điều không nên hưởng thụ: Ví dụ: Dâm loạn mà loạn luân, không còn phân biệt được đâu là quan hệ huyết thống như cha con, anh em ruột…

Như thế là đang sống trong môi trường nước bẩn, đang tạo nhân để tương lai sau khi chết phải sinh vào loài Ngạ Quỷ để sống cảnh dơ bẩn ăn dơ bẩn.

4. Tội kén ăn, ăn hay chê khen, chỉ thích tìm thức ăn ngon, chê, bỏ thức ăn dở… Việc ăn quá kén chọn như thế là đang tạo tội, sau khi chết dễ đọa làm mèo hay làm con dòi, làm loài Ngạ Quỷ không có gì để ăn (nếu có thì chỉ toàn đồ dơ, đồ bỏ).

5. Ganh tị đố kỵ, sợ người khác có nhiều đồ ăn, và sau đó tìm cách ngăn cản phá hoại để khiến họ mất cái ăn, không có gì ăn…(Đây gọi là tội hất bát cơm người khác). Gieo nhân như thế cũng dễ bị quả báo sau khi chết đoạ làm Ngạ Quỷ đói khổ và phải ăn đồ dơ bẩn, đồ bỏ đi…

Tóm lại:

Tất cả các quả báo đau khổ ấy của các Ngạ Quỷ đều do lúc sống họ đã sống không tốt, tạo nhân sai lầm xấu ác, để rồi bản thân tự chiêu cảm các quả báo đau khổ sau này. Vì thế quý vị hãy nên cẩn thận, đừng để bản thân mình tạo tội như thế.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nguồn: Cư Sĩ Nhuận Hòa!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Quả báo đọa địa ngục lưới thép gai đỉa đói và châu chấu

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục treo ngược – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục đâm họng – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Gia quyến phải vì người chết mà niệm Phật để cứu độ cho họ

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục giá lạnh – Địa ngục du ký

Định Tuệ

Những cảnh tượng rùng rợn do ác nghiệp chiêu cảm

Định Tuệ

Những oán nghiệp xoay vần vay trả, tạo nên nỗi khổ chất chồng

Định Tuệ

Vòng luân hồi là gì? Khi nào chúng ta chấm dứt vòng luân hồi?

Định Tuệ

Kiến thức cơ bản về sáu cõi luân hồi theo quan điểm Phật giáo

Định Tuệ

Viết Bình Luận