Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Người có tâm lượng lớn dung chứa được mọi thịnh suy

Người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên.

Hạnh phúc thực sự không từ trên trời rơi xuống, không từ sự mong cầu bởi tham vọng, cũng không phải ngồi chờ ai đó ban cho. Mà người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên.

Kiếp tằm rút ruột nhả tơ
Phận ong làm mật có chờ rủi may
Đời kiến tích góp đêm ngày
Khác nhau giá trị nơi này phụng dâng.

Phàm, con người cũng vậy, sinh ra trên đời làm một người khỏe mạnh, đầy đủ các giác quan thì đã là diễm phúc. Sự sống luôn công bằng cho tất cả sinh linh, khác nhau ở sự hiểu biết và tâm lượng mà tạo thành giá trị cuộc sống sai biệt.

Chỉ ai có tâm lượng lớn mới biến được khổ đau thành mật ngọt để dâng đời, đem tâm trí và công sức của mình để phụng hiến và đóng góp lợi lạc cho con người và xã hội, dẫu khổ cực vẫn an vui. Còn không thì chỉ như loài kiến, suốt đời tích góp những giá trị trong đời về phục vụ cho tham dục và bản ngã của mình mà không bao giờ thấy đủ và thỏa mãn, vì thế mà kết cục của những khoái lạc và thoả mãn ấy luôn muộn phiền và bất toại nguyện.

Xưa nay, người hạnh phúc nhất không phải là người không biết đau khổ, không có thăng trầm. Cũng không phải là người đủ đầy danh lợi vật chất thế gian. Mà là người dám từ bỏ những dục lạc cá nhân, những niềm vui tạm bợ, thấp hèn. Tự mình chuyển hoá khổ đau thành giác ngộ để rồi dành cả thời gian và cuộc đời này làm những việc lợi lạc cho tha nhân với tâm thấu hiểu và yêu thương.

Hạnh phúc thực sự nó không từ trên trời rơi xuống, không đến từ sự mong cầu bởi tham vọng, cũng không phải ngồi chờ ai đó ban cho. Mà người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên mà không phải bị động cầu nguyện trong mơ hồ và hy vọng.

Thay vì chờ ai đó ban cho phúc lành và may mắn, hãy thực hiện nó ngay đời sống của mình. Nếu mình trở thành người ban phước, thì phước sẽ tự đến với mình theo quy luật tự nhiên.

Sư cô Trúc Lan Nhã!

Bài viết cùng chuyên mục

Tu đạo thì phải kiên trì không để gián đoạn

Định Tuệ

Vợ chồng là duyên là nợ, duyên nợ của vợ chồng là từ đâu đến?

Định Tuệ

Chúng ta đừng bao giờ oan trái với ai

Định Tuệ

Cách lưu giữ phú quý cho kiếp sau

Định Tuệ

Tu hành chỉ là cực khổ nhất thời, mà được an vui vĩnh viễn

Định Tuệ

Người không có phước thì không có nghị lực

Định Tuệ

Chỉ cần niệm Phật cho nhiều, tất cả Kinh Tạng tự nhiên ở tâm bạn

Định Tuệ

Trả lời trong im lặng

Định Tuệ

Hãy nhìn xuống để thấy mình có phước

Định Tuệ

Viết Bình Luận