Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Người có tâm lượng lớn dung chứa được mọi thịnh suy

Người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên.

Hạnh phúc thực sự không từ trên trời rơi xuống, không từ sự mong cầu bởi tham vọng, cũng không phải ngồi chờ ai đó ban cho. Mà người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên.

Kiếp tằm rút ruột nhả tơ
Phận ong làm mật có chờ rủi may
Đời kiến tích góp đêm ngày
Khác nhau giá trị nơi này phụng dâng.

Phàm, con người cũng vậy, sinh ra trên đời làm một người khỏe mạnh, đầy đủ các giác quan thì đã là diễm phúc. Sự sống luôn công bằng cho tất cả sinh linh, khác nhau ở sự hiểu biết và tâm lượng mà tạo thành giá trị cuộc sống sai biệt.

Chỉ ai có tâm lượng lớn mới biến được khổ đau thành mật ngọt để dâng đời, đem tâm trí và công sức của mình để phụng hiến và đóng góp lợi lạc cho con người và xã hội, dẫu khổ cực vẫn an vui. Còn không thì chỉ như loài kiến, suốt đời tích góp những giá trị trong đời về phục vụ cho tham dục và bản ngã của mình mà không bao giờ thấy đủ và thỏa mãn, vì thế mà kết cục của những khoái lạc và thoả mãn ấy luôn muộn phiền và bất toại nguyện.

Xưa nay, người hạnh phúc nhất không phải là người không biết đau khổ, không có thăng trầm. Cũng không phải là người đủ đầy danh lợi vật chất thế gian. Mà là người dám từ bỏ những dục lạc cá nhân, những niềm vui tạm bợ, thấp hèn. Tự mình chuyển hoá khổ đau thành giác ngộ để rồi dành cả thời gian và cuộc đời này làm những việc lợi lạc cho tha nhân với tâm thấu hiểu và yêu thương.

Hạnh phúc thực sự nó không từ trên trời rơi xuống, không đến từ sự mong cầu bởi tham vọng, cũng không phải ngồi chờ ai đó ban cho. Mà người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên mà không phải bị động cầu nguyện trong mơ hồ và hy vọng.

Thay vì chờ ai đó ban cho phúc lành và may mắn, hãy thực hiện nó ngay đời sống của mình. Nếu mình trở thành người ban phước, thì phước sẽ tự đến với mình theo quy luật tự nhiên.

Sư cô Trúc Lan Nhã!

Bài viết cùng chuyên mục

Muốn cứu độ người thân, bạn nhất định phải sanh về Cực Lạc

Định Tuệ

Ăn chay và không ăn chay có chỗ nào không giống nhau?

Định Tuệ

Chúng ta đừng bao giờ oan trái với ai

Định Tuệ

Tiết kiệm tài phú như thế nào là thù thắng nhất?

Định Tuệ

Cách đuổi kiến đúng Chánh Pháp rất hay và hiệu nghiệm

Định Tuệ

Sống bằng tâm tình của loài nào thì vào cảnh giới đó trước rồi

Định Tuệ

Ăn chay chẳng những miệng ăn mà tâm cũng phải chay tịnh

Định Tuệ

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình

Định Tuệ

Đạo giáo của Như Lai lấy hiếu làm gốc

Định Tuệ

Viết Bình Luận