Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Làm sao để vong linh, ngạ quỷ không báo oán chúng ta?

Để chuyển nghiệp bị vong linh tác động, chúng ta phải chuyển duyên bằng cách thân cận các điều lành thiện để khởi lên tâm lành thiện trong mỗi sát na.

1. Ngạ quỷ có làm hại tới con người?

Trong loài ngạ quỷ có rất nhiều loại khác nhau, có loài quỷ có phước báu, có loài quỷ đói khát, khổ sở, không có phước báu,…

Nói về oai lực của ma quỷ, trong kinh có câu chuyện quỷ Dạ Xoa dùng cây chày đập vào đầu Ngài Xá Lợi Phất khi Ngài đang ngồi thiền định.

Đọc thêm: Đời sống của cõi ngạ quỷ như thế nào theo góc nhìn của đạo Phật?

Cũng theo văn kinh, độ mạnh của cái đập ấy có thể làm vỡ núi Tu-di. Vì Ngài Xá Lợi Phất có sức định lớn nên cái đập của con quỷ không làm ảnh hưởng nhiều tới Ngài.

Mặt khác, chúng ta biết rằng loài vật có con quấy phá mình, có con thì giúp đỡ cho mình. Cũng thế, tuy là ngạ quỷ nhưng chúng vẫn có oai lực, thần thông, cho nên ngạ quỷ có thể hại mà cũng có thể giúp chúng ta.

Trong bài kinh “Người sinh làm nữ Dạ Xoa” – trích kinh Pháp Cú – tích truyện có kể về câu chuyện gia đình một chàng công tử có hai người vợ. Người vợ cả không sinh được con; người vợ lẽ có thể sinh được con cho chồng. Vì sợ chồng lạnh nhạt, không yêu thương mình, vợ cả nhiều lần lập mưu làm vợ lẽ sảy thai. Sau hai lần ác hại thai nhi trót lọt, đến lần thứ ba, do đã già ngày tháng nên thai quay lại nằm ngang cửa tử cung của vợ lẽ. Thấy dạ dưới đau dữ dội, biết mình sắp chết, cô vợ lẽ vừa khóc vừa thề rằng: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày, chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ Xoa để ăn thịt mấy đứa con mày lại rửa hận”.

Vì mối ân oán ấy mà nhiều kiếp sau, theo nghiệp của mình, hai người tái sinh qua lại để báo thù lẫn nhau. Đến một kiếp, người vợ lẽ tái sinh làm Hắc Nữ Dạ Xoa; vì nghiệp thiện nào đó đã gieo từ trước, người vợ cả tái sinh làm con gái trong một gia đình ở kinh thành Xá-vệ. Người con gái lớn lên lấy chồng, mỗi lần sinh được đứa con nào đều bị Dạ Xoa đến ăn thịt. Đến lần thứ ba, người con gái sợ quá, mang đứa con đến cúng dường lên Đức Phật cầu mong Ngài cứu giúp. Sau đó, hai bên được Đức Phật hóa giải mối hận thù thì mới hết theo nhau để trả thù, báo oán. Và nữ Dạ Xoa đã hộ trì cho gia đình thiếu phụ khiến họ được sung túc.

Theo góc nhìn của đạo Phật, việc chúng ta bị hại hay được giúp đỡ đều nằm trong lý nhân duyên nghiệp quả và có sự tác động từ thế giới tâm linh. Nếu chúng ta có duyên nợ, mắc oán với ngạ quỷ thì chúng có thể hại mình. Ngược lại, nếu có duyên phước thì chúng có thể trợ giúp cho chúng ta.

Làm sao để vong linh, ngạ quỷ không báo oán chúng ta?

2. Làm sao để vong linh, ngạ quỷ không báo oán?

Thực hành sám hối

Trong giáo lý nhà Phật, để giải quyết các sự việc, hiện tượng có thế giới tâm linh tác động, chỉ có cách duy nhất là sám hối, làm các việc phúc thiện để các chúng vong linh, ngạ quỷ biết mình là người thiện, rồi mình hồi hướng công đức, phúc báu cho họ.

Như vậy, những mối oán kết đó đều được hóa giải, bệnh tật được dễ chữa. Điều này đã được minh chứng rất nhiều trong thực tế.

Thân cận các điều lành thiện để chuyển nghiệp

Để chuyển nghiệp bị vong linh tác động, chúng ta phải chuyển duyên bằng cách thân cận các điều lành thiện để khởi lên tâm lành thiện trong mỗi sát na. Bởi thiện linh thông với thiện nên chúng ta phải sửa đổi mình trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Ví như thực hành tâm cung kính, biết lắng nghe người khác; khi có người nói điều thiện, làm lợi ích cho nhiều người thì chúng ta nên khởi tâm hoan hỷ, tán thán.

Cúng thí, làm các việc phước nơi Tam Bảo hồi hướng cho các ngạ quỷ

Trong bài kinh “Người sanh làm nữ dạ xoa” trích kinh Pháp cú trưởng lão thiền sư Pháp Minh dịch, có kể về hai người vợ trong một gia đình. Vì người vợ cả không thể mang thai nên đã nhẫn tâm hãm hại người vợ hai khiến cô ấy mất thai hai lần, đến lần thứ ba thì cả người vợ hai và đứa con trong bụng đều phải chết.

Trước lúc chết, người vợ thứ hai phát lời thề nguyền: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày, chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ Xoa để ăn thịt mấy đứa con mày lại mà rửa hận”.

Hai người này theo dòng nghiệp mà đi tái sinh, theo nhau và báo oán nhau trong nhiều kiếp. Đến một kiếp, người vợ hai tái sinh làm Hắc Nữ Dạ Xoa và người vợ cả tái sinh làm người, được gả làm dâu trong một gia đình ở kinh thành Xá-vệ.

Vì lời thề nguyền kiếp xưa, Hắc Nữ Dạ Xoa theo báo oán và ăn thịt hai đứa con của người thiếu phụ. Đến khi sinh đứa con thứ ba, cả hai gặp được Đức Phật, Ngài khai thị khiến mối oán kết đó được hóa giải. Sau đó, nữ Dạ Xoa đã hộ trì cho gia đình thiếu phụ khiến họ được sung túc.

Qua bài kinh, chúng ta hiểu được rằng, nếu muốn hóa giải nghiệp duyên của mình với vong linh, hoặc làm lợi ích cho gia tiên tiền tổ; chúng ta phải vâng theo lời Phật dạy, nên cúng thí để hồi hướng đến cho các vong linh, ngạ quỷ vất vưởng.

Từ đó, họ được nương vào Phật Pháp tu hành. Khi các vong linh, ngạ quỷ tu hành có phước, họ sẽ hộ trì rất đắc lực cho chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta cũng có thể thực hành các điều thiện, làm lễ, tụng kinh và phát tâm cúng dường Tam Bảo để phát sinh phước báu hồi hướng cho họ.

Tâm Hướng Phật/Tổng hợp!

Bài viết cùng chuyên mục

Ðừng chờ đến lúc khát mới đào giếng

Định Tuệ

Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật xin hãy thường niệm

Định Tuệ

Ba món tư lương Tịnh Độ: Tín, Nguyện và Hạnh

Định Tuệ

10 phước báu dành cho người hay chia sẻ Phật pháp

Định Tuệ

Tu thế nào để sớm được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc?

Định Tuệ

Nhìn thấu buông xả: Đời sống thanh tịnh tự tại, giải thoát

Định Tuệ

Khi tu, bạn phải có thái độ vô quái ngại ở mọi nơi, mọi chốn

Định Tuệ

Thiên ma, Thần ma, Quỷ ma, Người ma là gì?

Định Tuệ

Ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia 19/09 âm lịch

Định Tuệ