Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện

Phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày đều làm 3 điều thiện này thì 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho.

Vào khoảng năm 1600, có một vị tiên sinh tên là Du Tịnh Ý rất có tài văn chương thi phú, ông thường ở trước mặt mọi người làm rất nhiều việc thiện.

Tuy nhiên lời nói của ông lại không tốt, mỗi khi gặp chuyện trái ý thì ông mặc tình dùng lời chanh chua cay nghiệt để mà miệt thị, đặc biệt là ông có những ý niệm tà dại rất nghiêm trọng, vì thế mà vận mệnh của ông càng ngày càng xấu đi.

Chẳng những ông không thể có được công danh mà 4 người con trai và 5 người con gái của ông đều lần lượt chết yểu, đứa con trai còn lại của ông thì từ nhỏ đã bị thất lạc chưa rõ sống chết, duy chỉ còn lại đứa con gái bên mình nhưng đứa con này lại bị bệnh thần kinh, vợ ông vì thương khóc các con đến nỗi bị mù cả 2 mắt, gia đình ông luôn lâm vào cảnh không kế sinh nhai, cuộc sống vạn phần khó khăn. Sau này ông nhờ được Táo Thần chỉ điểm cho biết:

_ “Sở dĩ vận mệnh của ông quá xấu hoàn toàn là do ác ý và khẩu nghiệp của ông quá nặng, hằng ngày ông làm việc thiện đều là làm cho người khác xem chứ không phải thật lòng ông muốn làm”.

Ông tỉnh ngộ liền cầu Táo Thần chỉ dạy cho ông phương pháp đoạn ác tu thiện. Sau đó ông thật sự là y giáo phụng hành hết lòng hối cải những ý niệm, ngôn hành mà ông đã trót gây tạo khi xưa, quyết tâm dùng hành vi thiện, ý niệm thiện, lời nói thiện để tu sửa chính mình.

Trong vòng 3 năm số mệnh của ông đã có sự thay đổi lớn, ông đã thi đỗ đạt được công danh, tìm lại được đứa con trai bị thất lạc thuở xưa, đôi mắt của vợ ông cũng được sáng trở lại, đứa con gái được chữa cho hết bệnh, tất cả mọi người trong gia đình ông đều an hưởng cuộc sống phước thọ khang ninh.

Câu chuyện này là do một người bạn của ông ghi chép lại thành một quyển sách tên là Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần, nhằm để cảnh tỉnh và khuyến tấn người đời sau.

Câu chuyện này cũng phù hợp với những lời trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo đã nói:

_ “Phúc cho ai nói lời thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Mỗi ngày đều làm 3 điều thiện này thì 3 năm sau trời sẽ giáng phúc cho. Rủi cho ai nói lời ác, nghĩ ác và làm điều ác. Mỗi ngày đều làm 3 điều ác này thì 3 năm sau trời sẽ giáng họa cho”.

Thông qua đây chúng ta như tìm ra được nhân tố của kiết hung họa phước trong số mạng của chính mình, và chúng ta cần đem nhân tố này trừ đi. Tiêu trừ từ đâu? Từ trong tấm lòng của mình.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ giây phút này chúng ta cần phải lập chí quyết tâm trong cuộc sống hằng ngày đối với hành vi, lời nói, suy nghĩ của chính mình cần phải biết quản chế, biết dừng bước, không để cho nó tiếp tục tạo lấy tội nghiệp nữa.

Nếu quý vị chân thật quyết tâm đoạn ác tu thiện, thì trong vòng 3 năm quý vị cũng sẽ giống như tiên sinh Du Tịnh Ý vậy số mệnh sẽ có sự chuyển biến lớn lao, mọi sự may mắn cát tường đều sẽ lần lượt tìm đến gõ cửa nhà quý vị, có thể nói cuộc sống của quý vị đều là phước thọ khang ninh!”.

Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không!
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Thế gian không có một thứ chi là của mình

Định Tuệ

Khi nghiệp chướng tiêu, tội lỗi không còn sẽ có điềm lành xuất hiện

Định Tuệ

Ăn chay mà nấu mặn có tội hay không?

Định Tuệ

Như thế nào mới là thật sự thương yêu cha mẹ, con cái?

Định Tuệ

Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển

Định Tuệ

Tất cả vật là vô thường, không có gì bền chắc

Định Tuệ

Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt

Định Tuệ

Cơn vô thường mau chóng, hãy chuyên tâm niệm Phật

Định Tuệ

Còn đi trong sinh tử còn cần phước đức

Định Tuệ

Viết Bình Luận