Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phật tử tại gia nên đọc tụng Kinh gì ở nhà?

Phật tử tại gia nên đọc tụng Kinh gì tại nhà? Có thể tụng kinh A Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, trì chú Đại Bi và thực hành niệm Phật cùng các nghi thức sám hối.

1. Phật tử tại gia nên tụng Kinh gì tại nhà?

Người Phật tử biết phát tâm tụng kinh chú là quý báu lắm rồi, kinh nào cũng tốt không nên chọn lựa vẽ vời mà mất chánh niệm. Hiệu quả tu hành theo giáo lý nhà Phật là: “tâm thoát khỏi những mê lầm, tâm chánh niệm thì an lạc Niết Bàn”.

Khi nói tới tụng kinh, nên biết có hai ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất, tụng kinh là để nghe nhớ lời Phật dạy, ứng dụng tu hành. Thứ hai, tụng kinh để cho tâm mình không xao động, không chạy theo ngoại cảnh như lúc bình thường. Cho nên khi tụng kinh bắt buộc chúng ta phải chú ý từng lời, từng chữ trong kinh, dồn hết tâm vào kinh, tụng cho đúng. Vừa tụng vừa nghe tiếng tụng của mình, tâm lắng dịu, tỉnh sáng. Đó là hiệu quả của tụng kinh.

Phật tử tại gia nên tụng kinh A Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, trì chú Đại Bi và thực hành niệm Phật cùng các nghi thức sám hối. Có thể tụng thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm v.v…

Có người cho rằng Phật tử tại gia không nên trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm vì mỗi câu chú do chư Phật nói ra, chư thiên hộ trì thì kèm theo sẽ có rất nhiều ma chướng.

Thực ra, các Quý Thầy không khuyến khích Phật tử tại gia trì tụng Thủ Lăng Nghiêm bởi thời khóa tụng kinh này vào lúc 4 giờ sáng, mà Phật tử tại gia còn vướng bận nhiều việc nên khó có thể thực hiện đúng chuẩn mực trong quá trình hành tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm.

Ngoài việc tụng kinh niệm Phật, gia trì kinh bộ, Phật tử nên phát tâm ăn chay… như vậy sẽ tạo được nhiều công đức cho bản thân và gia đình.

Phật tử tại gia nên đọc tụng Kinh gì ở nhà?

2. Lợi ích của tụng Kinh

Người đọc tụng, thọ trì và truyền bá Kinh Phật sẽ gặt hái nhiều lợi ích cho mình và tha nhân:

– Nắm vững yếu nghĩa lời Phật dạy, nhờ đó, người thọ trì xóa bỏ cái nhìn phân cách, ngộ nhận giữa hai truyền thống. Tất cả chỉ có một nguồn chánh pháp, chỉ thuần nhất hương vị: an lạc, giác ngộ, giải thoát.

– Đọc tụng để lời nói, ý nghĩ, việc làm được trong sạch; để từ bỏ các điều ác, thực hành các hạnh lành, sống tùy hỷ, sống theo bi-trí-dũng, thương yêu, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau; để làm hành trang cho cuộc sống, làm hương thơm cho đời.

– Đọc tụng để mở rộng tầm nhìn đúng đắn về con người, về thế giới, về nguyên nhân sai biệt cũng như yếu tố hình thành vũ trụ. Đọc tụng để xóa bỏ mê lầm, trở về chánh pháp, sống chánh tín, chánh mạng và an lạc.

– Đọc tụng để chuyển hóa nhận thức và hành động. Nhờ đó, cá nhân được thuần thiện, gia đình được đầm ấm, xã hội được an vui và nhân loại được thái bình, hạnh phúc trong chánh pháp Phật-đà.

Đọc tụng Kinh Phật có nhiều công đức như thế, kính xin tất cả mọi người hãy tinh tấn hơn nữa, trong việc đọc tụng, thọ trì và truyền bá lời Phật dạy!

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng và niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

Nên niệm Phật trước khi đi ngủ

Định Tuệ

Thế nào gọi là tu hành? Tu hành thế nào gọi là công phu?

Định Tuệ

Kỳ tích vãng sanh: Bông hồng hóa đá

Định Tuệ

Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm có thể Minh tâm kiến tánh

Định Tuệ

Làm thế nào cùng ở chung với người cang cường, tự cho là đúng?

Định Tuệ

Quyết nghi về bệnh khổ lúc lâm chung

Định Tuệ

Có nên đọc tụng Kinh Địa Tạng ở nhà hay không?

Định Tuệ

Công năng của Thần Chú Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Viết Bình Luận