Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức phóng sanh PDF – HT Thích Nhật Từ biên dịch

Phóng sinh cứu vật là việc chúng ta nên làm. Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Dưới đây là Nghi thức phóng sanh để bạn đọc tham khảo!

Trong kinh Phạm Võng, đức Phật dạy: “Người con Phật vì lòng từ bi mà làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu thấy người đời sát sinh thì nên tìm cách cứu cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.”

1. Phóng sanh là gì?

Phóng sinh (phóng sanh) bắt nguồn từ kinh Phật Đại Thừa, thịnh hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, truyền sang Nhật Bản và các nước láng giềng Triều Tiên, Việt Nam. Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh, và quan niệm nhân quả của sinh tử luân hồi. Nếu vừa giữ giới sát, lại vừa phóng sinh thì công đức gấp bội.

Phóng sinh, cứu vật là việc chúng ta nên làm, nhất là đối với những người Phật tử. Theo quan điểm của đạo Phật, phóng sinh là khi mình nhìn thấy các loài chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại thì phát sinh lòng thương xót, tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích, cứu mạng sống của chúng. Phóng sinh là một cách thể hiện tâm từ bi của người thực hiện phóng sinh. Đây cũng là một phương tiện để tu tập.

Về nghĩa bóng thì phóng sinh có thể được hiểu là phóng thích những đen tối, ô uế của chính cái tâm mình như là lòng tham, sự ích kỹ, đố kỵ, hơn thua và lòng thù hận ra khỏi thân tâm mình để được tự do.

2. Lợi ích của việc phóng sinh

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

  1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
  2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
  3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.
  4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
  5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
  6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.
  7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
  8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
  9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
  10. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là thân mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.

Mời quý bạn đọc tụng Nghi thức phóng sanh do HT Thích Nhật Từ biên dịch tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”1362″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám Pháp PDF – Nghi thức trì tụng

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng – Tỳ Kheo Thích Đăng Quang – Sách PDF

Định Tuệ

Dược Sư Sám Pháp PDF: Nghi thức trì tụng – Thích Trí Quang

Định Tuệ

Cách hồi hướng công đức khi phóng sinh đơn giản dễ nhớ

Định Tuệ

Sám hối nghiệp dâm dục

Định Tuệ

Những bài sám nguyện PDF

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà la ni thần chú

Định Tuệ

Ngày vía Đức Phật A Di Đà nên tụng kinh gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận