Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Dùng tâm niệm Phật quý vị nhất định thượng phẩm thượng sanh

Lấy tiền giả đó đưa quý vị, quý vị đã vui mừng như vậy, quý vị tranh thủ từng phút giây, chỉ sợ bỏ sót một tờ. Dùng tâm này để niệm Phật, quý vị nhất định thượng phẩm thượng sanh.

“… Nhất định bạn phải nhớ câu nói này của tôi, cho là khuyến cáo hay khuyên bảo cũng được.

Hiện nay nếu có như đồng tu niệm A Di Đà Phật vẫn cứ còn không muốn niệm, không thích niệm, hoặc không niệm được, tôi cho bạn một chiêu, trước hết bạn ép buộc mình niệm, muốn niệm cũng phải niệm, không muốn niệm cũng phải niệm, dù cho ban đầu cái niệm của bạn là giả vờ niệm, đến trình độ nào đó, thì từ không tự nhiên mà niệm trở thành tự nhiên mà niệm, từ không tự giác mà niệm trở thành tự giác mà niệm, thì bạn đã lên đường, lên đạo rồi.

Lên cái đạo gì? Lên cái đại pháp thuyền của A Di Đà Phật, chúng ta lên con đường về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc!…”

Nếu như hôm nay có một việc, ngân hàng này để một đống tiền giấy, nói với quý vị, quý vị cứ lấy từng tờ từng tờ một, lấy một tờ thì nó là của quý vị, lấy hai tờ thì cũng là của quý vị, quý vị nhất định không nghỉ ngơi, lấy từng tờ từng tờ từ sáng đến tối. Vì sao vậy? Quý vị biết ở đó có lợi ích. Nhưng lợi ích của câu Phật hiệu này không chỉ gấp vạn lần, vì sao quý vị không chịu làm?

Lấy tiền giả đó đưa quý vị, quý vị đã vui mừng như vậy, quý vị tranh thủ từng phút giây, chỉ sợ bỏ sót một tờ. Dùng tâm này để niệm Phật, quý vị nhất định thượng phẩm thượng sanh.

Lời tôi nói là thật, không phải là giả.  – HT. Tịnh Không!

10 công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn

Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:

  1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
  2. Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
  3. Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
  4. Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
  5. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
  6. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
  7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
  8. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
  9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
  10. Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!”

Tâm Hướng Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật là gồm những gì?

Định Tuệ

Phật phóng quang có màu sắc gì, thấy ánh sáng gì thì theo Phật?

Định Tuệ

Cõi Vô sắc giới là gì? Tìm hiểu những cõi trời thuộc Vô sắc giới

Định Tuệ

Sám hối là gì? Sám hối có xóa sạch được tội lỗi hay không?

Định Tuệ

Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được hay không?

Định Tuệ

Ngày Thập Trai là những ngày nào? Ý nghĩa 10 ngày Trai

Định Tuệ

Người quyết chí tu hành, hở giây phút nào niệm Phật ngay lúc ấy

Định Tuệ

Nghiệp chướng là gì? Tiêu giải nghiệp chướng theo lời Phật dạy

Định Tuệ

Phương pháp nuôi dạy con ở trong Kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Viết Bình Luận