Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Bố thí người bần khổ được phước báu như cúng dường Chư Phật

Cúng dường chư Phật và bố thí người bần tiện đều với tâm chân thành cung kính thì phước báu cũng đều như nhau. Dùng tâm bình đẳng, phước thu được là phước bình đẳng.

Trong đời sống thường ngày không nên keo kiệt, nên hoan hỷ bố thí. Bố thí chính là đem ý niệm keo kiệt này buông xả! Hoan hỷ bố thí, không nên sợ người khác chế giễu! Sợ người chế giễu là chúng ta đã hoài nghi rồi.

Có một số người không hiểu rõ đạo lý này nên họ chế giễu, dạng chế giễu này là thuộc về hiểu lầm. Có một loại người thuộc về đố kỵ, họ cố ý đến chướng ngại, đến phá hoại.

Bất luận dụng ý của họ là như thế nào, họ dùng cái tâm gì, chúng ta thảy đều không thèm đếm xỉa. Chỗ mà chúng ta căn cứ là kinh giáo, là lời giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành. Đến khi chúng ta thật sự có thành tích đem ra, thì những người này tự nhiên sẽ hổ thẹn thôi!

Cho nên, tuyệt đối không sợ người khác chế giễu làm dao động tín tâm của chúng ta, mà càng phải nên hăng hái nỗ lực. Thật sự mà nói, trên đường Bồ Đề chướng ngại lớn nhất là tư dục, tự tư tự lợi, ái dục, thị hiếu không buông bỏ, đây mới là chướng ngại thật sự của chúng ta.

Chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, chướng ngại này rốt cuộc ở chỗ nào? Sau khi tìm ra rồi phải triệt để buông bỏ nó, phải có tâm dũng mãnh để đối trị thì chúng ta trên đường Bồ Đề, chướng ngại sẽ giảm nhẹ thôi!

BỐ THÍ NHỮNG NGƯỜI BẦN KHỔ – PHƯỚC BÁU THU ĐƯỢC KHÔNG KHÁC GÌ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT NHƯ LAI!

Ai cũng biết, bố thí cúng dường Phật công đức to lớn, người người đều thích cúng dường Phật, lơ là đối với những người cùng khổ. Nhưng thực ra, bố thí cho những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội, phước báu thu được không khác gì cúng dường chư Phật Như Lai.

Cúng dường chư Phật và bố thí người bần tiện đều với tâm chân thành cung kính thì phước báu cũng đều như nhau. Dùng tâm bình đẳng, phước thu được là phước bình đẳng.

Cũng vậy, chúng ta học Phật, tha thiết muốn ngay đời này làm Phật, không phải không làm được. Phật dạy, nhất định phải xem tất cả chúng sinh là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai của chính mình.

Chúng sinh giàu sang, chúng ta biết đời trước họ tu phước, là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Chúng sinh bần tiện, chúng ta cũng hiểu rõ trong đời quá khứ không tu phước, cũng là cha mẹ quá khứ của chúng ta.

Đem tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để hiếu thuận, bố thí cúng dường là hiếu dưỡng phụ mẫu, là phụng sự chư Phật.

Dùng tâm trạng như vậy để đối đãi với mọi người, với tất cả chúng sinh, thì thời gian thành Phật sẽ được rút ngắn. Bên cạnh đó, việc niệm Phật cầu sinh thế giới Tây Phương cực lạc thì đời này nhất định vãng sinh.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm thế nào chúng ta nhận ra Quán Thế Âm Bồ Tát?

Định Tuệ

Phật không hề quy định bạn phải mỗi ngày ăn một bữa

Định Tuệ

Người tu tịnh nghiệp trình độ nào được vãng sanh theo ý muốn?

Định Tuệ

Ngày vía Đức Phật Dược Sư Lưu ly Quang Như Lai là ngày nào?

Định Tuệ

Khai thị lúc lâm chung – Cách thức trợ niệm – Cách thức truy tiến

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Pháp Hoa

Định Tuệ

Thần linh là gì? Thần linh nếu không biết điều này cũng đọa Địa ngục

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Dược Sư

Định Tuệ

Có nên trì tụng Kinh Pháp Hoa ở nhà hay không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận