Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nếu gặp phải đại tai nạn chúng ta nên làm gì?

Câu Hỏi của Phóng Viên Đinh Gia Lệ: Thưa sư phụ! Nếu như gặp phải đại tai nạn thì mọi người phải làm như thế nào?

Câu Hỏi của Phóng Viên Đinh Gia Lệ: Thưa sư phụ! Nếu như gặp phải đại tai nạn thì mọi người phải làm như thế nào?

Pháp Sư Tịnh Không trả Lời: Thứ nhất, không nên sợ hãi, Tâm định trở lại. Định trở lại rồi quý vị mới có thể đối phó với hoàn cảnh. Lúc quý vị lo sợ đều bị lỗi sợ làm cho ngất đi. Giống như ung Thư vậy? Ung Thư không có sao. Cũng giống như trúng gió, cảm cúm thôi. Vì sao chết nhiều người như vậy? Đều do sợ mà chết.

Phóng Viên Đinh Gia Lệ:Thưa Sư Phụ! Làm sao để cho Tâm được định trở lại?

Pháp Sư Tịnh Không: Bình thường phải tu dưỡng, lúc bình thường chúng ta hết sức đoạn ác, tu thiện. Những gì không như lý, không như pháp, đặc biệt là sự việc tổn người lợi mình không thể làm, nghĩ thôi cũng không thể được.

Vậy trong Tâm phải niệm cái gì vào lúc đó? Niệm A Di Đà Phật. Cho nên vì sao tôi phải giảng Bộ Kinh này (Kinh Vô Lượng Thọ)? Quý vị nghe nhiều hơn quý vị sẽ hiểu được.

Những đạo lý trong kinh nói rõ. “Thị Phi Thiện Ác, Kiết Hung Họa Phước” đều nói cho quý vị rất rõ ràng, minh bạch. Vậy là chúng ta biết được, chúng ta tu phước, phước báo lớn nhất là cầu sanh “Thế Giới Cực Lạc”.

Phóng Viên Đinh Gia Lệ: Phước báo lớn nhất là cầu sanh “Thế Giới Cực Lạc”?

Pháp Sư Tịnh Không: Đúng! Bởi vì quý vị đến Thế Giới Cực Lạc, rất nhanh quý vị thành Phật rồi, quý vị thật sự đến cứu cánh viên mãn rồi. Những kinh luận khác không dễ làm, rất khó làm được, lý sâu quá, phương pháp quá khó khăn. Bộ kinh này lý luận sâu. Thật sự phương pháp đơn giản dễ làm.

Phóng Viên Đinh Gia Lệ: Phương pháp là gì ạ?

Pháp Sư Tịnh Không: Chỉ cần quý vị tin tưởng có Thế Giới Cực Lạc có Phật A Di Đà. Thế Giới Cực Lạc là một Tinh Cầu khác không phải ở trên Trái Đất này. Quý vị tin tưởng nó thật có quý vị thật sự muốn đi.

Thân thể chúng ta không thể đi. Linh hồn chúng ta có thể đi. Thật sự muốn đi? Đi bằng cách nào? Niệm Phật liền có thể đi. Đúng niệm Phật là phương pháp để đi.

Quý vị xem A Di Đà Phật đơn giản biết bao. Ai cũng có thể niệm. Thật tâm niệm! Tôi thật tin! Niệm Ngài. Tôi thật muốn đi, niệm Ngài vậy thì thành công rồi. Nguyện Lực , là nguyện lực tôi thật muốn đi.

Phóng viên Đinh Gia Lệ: “Thật muốn đi”.

Pháp Sư Tịnh Không: Đúng. Có duyên với Thế Giới này ở đây có tai nạn. Hiện nay mọi người đều không tin. Tôi đến Thế Giới Cực Lạc , đi đến Thế Giới Cực Lạc thành Phật trước. Những người ở Thế Giới này chịu khổ chịu nạn, nay họ đã tỉnh lại rồi. Lúc đó chúng ta đến giúp đỡ họ. Vậy rất tốt ! Họ đang mê hoặc điên đảo chưa tỉnh táo. Chúng ta tạm thời rời xa.

Phóng viên Đinh Gia Lệ: Vậy cũng chính là người tái lai rồi.

Pháp Sư Tịnh Không: Đúng!

Phóng viên Đinh Gia Lệ: Vậy là có năng lực?

Pháp Sư Tịnh Không: Quý vị liền có năng lực. Cho nên sự việc này là thật! Chắc chắn không phải là giả.

Trích: Yêu Quý Sinh mạng xin đừng phá thai, giết con – tập 3!
Phóng Viên Đinh Gia Lệ Phỏng Vấn Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Tại sao học Phật pháp lại phải tọa thiền?

Định Tuệ

Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật

Định Tuệ

Cảnh giác với cuồng huệ – Bảo hộ chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến

Định Tuệ

Phóng sanh là gì? Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?

Định Tuệ

Có nên trì tụng Kinh Pháp Hoa ở nhà hay không?

Định Tuệ

Làm thế nào cùng ở chung với người cang cường, tự cho là đúng?

Định Tuệ

Người tu tịnh độ trước khi chết có những điềm lành gì không?

Định Tuệ

Quán về sự khổ luân hồi sanh tử

Định Tuệ

Phải tu như thế nào mới có công đức?

Định Tuệ

Viết Bình Luận