Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Phật dạy con…

Phật dạy con sống từ bi độ lượng, Đừng vì tiền mà kẻ trọng người khinh, Phật dạy con sống phải trọn niềm tin, Đừng yếu mềm dễ buông xuôi gục ngã…

Phật dạy con…

Phật dạy con sống từ bi độ lượng
Đừng vì tiền mà kẻ trọng người khinh
Phật dạy con sống phải trọn niềm tin
Đừng yếu mềm dễ buông xuôi gục ngã

Phật dạy con sống đừng nên dối trá
Nhưng người đời lại dối trá điêu ngoa
Vậy làm sao con có thể bước qua
Những thăng trầm sân si trong cuộc sống

Phật dạy con sống đừng nên tham vọng
Cứ bình thường mà nhận những bình yên
Con đã cố dặn lòng mình đừng quên
Nhưng tại sao? Tâm con lại không thể

Phật dạy con sống nên học xả buông
Hơn thua rồi thành mênh mông thù hận
Tha thứ đi giúp con lòng thanh thản
Giữ làm gì đời đâu khác phù du

Phật dạy con tâm đứng đầu làm chủ
Sống phải biết mình đứng ở nơi đâu
Nếu hiềm khích hãy bắt lấy tay nhau
Học cách xóa mọi lỗi lầm từng có

Phật dạy con suốt đời này phải nhớ
Công sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha
Đại ơn đó như rừng biển bao la
Trả một đời không bao giờ hết được

Nhưng Phật ơi! Lòng con luôn đi ngược
Với những điều Phật nhắn nhủ khuyên răn
Dù đôi khi con hối cải ăn năn
Niệm chắp tay mà không sao buông hết

Phật dạy con ai sinh rồi cũng chết
Và đồng tiền luôn bạc trắng như vôi
Vật chất nào đổi được tấm lòng người
Giữa đời thường bon chen và gấp vội

Vậy mà sao càng tranh giành quyền lợi
Vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm
Quên hết cả những nghĩa nặng tình thâm
Giết hại cả anh em ruột thịt

Đường con đi đầy chông gai mù mịt
Con xin người ban phước hanh cho con
Giúp con quên hết những chuyện buồn
Giúp con rửa sạch những lỗi lầm con gây

Con xin người mở rộng lòng bàn tay
Ôm lấy con che chở và phù hộ
Để cho con giàu thêm lòng đức độ
Đủ bao dung để buông xả chuyện đời

Con xin người dạy con cách mỉm cười
Dạy cho con học cách tự đứng lên
Dạy cho con những điều mà con nên
Để con không đi sai đường lạc lối

Sự bao dung của Người cao vời vợi
Con xin Người hãy cứu giúp chúng sanh
Hãy nâng niu những mảnh đời bất hạnh
Ban cho họ có thêm nhiều sức mạnh
Để vượt qua cuộc đời đầy gió giông

Và nhận ra sống cần có tấm lòng
Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt
Để ý chí luôn lớn hơn vật chất
Để con người sống chân thật bên nhau…

Nguyện Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ Tam Đồ nếu có kẻ thấy nghe Đều phát lòng Bồ Đề Mãn một báo thân này Đồng sanh về Cực Lạc.

Nguyện cầu đem công đức hồi hướng cho Ông Bà tổ tiên Cha Mẹ hiện tiền vị lai âm siêu dương thới, sống an vui trong Chánh Pháp…

Nguyện đem công đức này cúng dường Chư Phật Chư Đại Bồ Tát trang nghiêm cõi Tịnh độ.

Nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Chấp thủ là chướng ngại lớn nhất của sự giác ngộ

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 21: Phẩm Thập Hạnh thứ hai mươi mốt

Định Tuệ

Phẩm thứ 35: A Du Ca – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ mười tám

Định Tuệ

Kinh Kim Quang Minh Quyển 1: Phẩm Tựa

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 37: Như bần đắc bảo

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 28: Ðại sĩ thần quang

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 40: Biên địa nghi thành

Định Tuệ

Kinh Kim Quang Minh Quyển 7: Phẩm Như Ý Bảo Châu

Định Tuệ

Viết Bình Luận