Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thế nào gọi là ác, thế nào gọi là thiện?

Bỏ ác dương thiện, thế nào gọi là ác, thế nào gọi là thiện, trước tiên phải hiểu rõ vấn đề này. Tiêu chuẩn của Phật Giáo là Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Bỏ ác dương thiện, thế nào gọi là ác, thế nào gọi là thiện, trước tiên phải hiểu rõ vấn đề này. Tiêu chuẩn của Phật Giáo là Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Sát sanh là ác, giết người là tội cực ác, trộm cắp là ác. Bất luận dùng thủ đoạn gì để đoạt tài vật của người khác, đều là hành vi trộm cắp.

Tà dâm là ác, vọng ngữ là ác, lưỡng thiệt là ác, lưỡng thiệt là chia rẽ thị phi. Ỷ ngữ là ác, ỷ ngữ là hoa ngôn xảo ngữ, đều là khiến chúng ta mắc lừa, không có ý tốt.

Ác khẩu là ác, ác khẩu là nói chuyện thô lỗ, khó nghe, người khác nghe xong rất khó chịu. Tham sân si là ác, phải vứt bỏ điều ác này.

Dương thiện, thiện cần phải phát triển rộng rãi, trái với thập ác chính là thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, cho đến không tham, không sân, không si, đây là thập thiện. Phải phát triển điều thiện rộng lớn, những điều này quá hay.

Nhà lịch sử triết học trước đây của Anh nói rất hay: Văn hóa xưa như ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, nếu có thể phổ biến khắp Thế Giới. Như vậy thì Thế Giới này được hài hòa, mọi vấn đề đều được giải quyết. Thứ hay thật sự, đích thực là Phật Pháp.

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
Hoan nghênh lưu thông chia sẻ
Tâm Hướng Phật/ST!

Bài viết cùng chuyên mục

Kỳ tích vãng sanh: Bông hồng hóa đá

Định Tuệ

Lòng tin là gốc vào đạo, là mẹ đẻ mọi công đức

Định Tuệ

Phật dạy con người tu hành là tu cái gì?

Định Tuệ

Người tin tưởng pháp môn Tịnh độ, phước báo chẳng thể nghĩ bàn

Định Tuệ

100 bài kệ niệm Phật và lược giải – HT Thích Thiền Tâm dịch

Định Tuệ

A Tu La là gì? Cõi A Tu La ở đâu? Gieo nhân gì sanh về cõi A Tu La?

Định Tuệ

Hòa Thượng Tịnh Không khai thị Pháp thanh tịnh giải thoát

Định Tuệ

Ta bà ha là gì? Ý nghĩa của câu Ta bà ha ở cuối các câu Thần Chú

Định Tuệ

Niệm Phật bị vọng tưởng có tội hay không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận