Tâm Hướng Phật

Người phát nguyện vãng sanh Cực Lạc trong đời có 2 cơ hội

Định Tuệ
Người phát nguyện về Tây Phương trong đời có 2 cơ hội vãng sanh Cực Lạc: Lúc khỏe mạnh...