Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Như thế nào mới chắc chắn vãng sanh ngay trong một đời này?

Người thật sự niệm Phật, chuyện gì cũng chẳng quản, chuyện gì cũng đều chẳng hỏi tới, chuyện gì cũng đều chẳng chấp trước, nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh Độ.

“Mỗi ngày được ăn no, áo mặc đủ ấm, có chỗ ngủ nghỉ, hàng ngày nhất tâm niệm Phật, người như vậy đúng là người có phước báo thượng thượng”. Rất nhiều người vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm, không có thời gian tu tập nhiều như quý vị. Quý vị phải trân trọng cái duyên phận này.

Như thế nào mới chắc chắn vãng sanh ngay trong một đời này?

Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói mỗi ngày, khuyên hằng ngày, câu khẩu đầu thiền của vị đường chủ Niệm Phật Đường là “Buông xuống Thân, Tâm, Thế giới”. Đấy chính là tổng cương lãnh. Thế nhưng quý vị chẳng cần bận lòng vì Thân, Tâm, Thế giới trong hiện tại nữa, mà hãy nhất tâm niệm Phật, như thế thực sự chẳng có một ai không thành tựu.

Vì thế quý vị thấy người thật sự niệm Phật, tuyệt đại đa số họ chuyện gì cũng chẳng quản, chuyện gì cũng đều chẳng hỏi tới, chuyện gì cũng đều chẳng chấp trước, nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh Độ. Thưa cùng chư vị, đấy là bậc thượng thượng căn trong Tịnh Tông, mà cũng là người có phước báo thượng thượng.

Vì sao nói người ấy có phước báo? Người ấy chẳng phải lo lắng về cuộc sống, có người cúng dường. Đấy là đại phước báo. Cuộc sống không nhất định phải rất tốt, mỗi ngày có thể ăn no, mặc ấm, chẳng đến nỗi bị đói khát, chẳng đến nỗi bị rét buốt, đấy là đại phước báo. Người ấy có thể chuyện gì cũng đều chẳng hỏi đến, chuyện gì cũng đều buông xuống. Người có phước báo ấy có thể nắm vững cơ duyên này, ai nấy đều vãng sanh.

Như chúng ta, chúng ta hãy suy ngẫm chính mình chẳng có phước báo ấy! Chúng ta hằng ngày còn phải đi làm, chỉ đành huấn luyện trong công việc, huấn luyện trong cuộc sống. Huấn luyện Chẳng phân biệt, Chẳng chấp trước, huấn luyện Không dấy lên Tham- Sân- Si- Mạn, không dấy lên Thất Tình Ngũ Dục, chỉ đành dùng phương pháp này. Dùng đến mức công phu đắc lực, cũng phải mất một khoảng thời gian đáng kể để huấn luyện, chứ thời gian ngắn ngủi sẽ không được.

Do đó, đây cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng! Vì sao? Thọ mạng của mỗi người khác nhau! Bao nhiêu người tu hành, công phu còn chưa đủ mức, thọ mạng đã đến rồi, vậy là chẳng có cách nào cả, theo nghiệp lưu chuyển, vẫn phải luân hồi trong lục đạo, biến sự tu hành suốt một đời này thành phước đức.

Ân Sư Tịnh Không!

Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm: A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Hoan nghênh chia sẻ, công đức vô lượng, rộng kết Pháp duyên!

Bài viết cùng chuyên mục

Tại sao nói Giới luật là mạng mạch của Phật pháp?

Định Tuệ

Kẻ Ngũ Nghịch Thập Ác lâm chung niệm Phật mười niệm cũng sanh về Cực Lạc

Định Tuệ

Phương pháp tiến vong, siêu độ hay nhất

Định Tuệ

Từ ngũ uẩn đến giác chơn

Định Tuệ

Sanh tử một mình, đến đi cô độc không có người làm bạn

Định Tuệ

Một câu danh hiệu A Di Đà Phật chính là thâm diệu thiền

Định Tuệ

Tích đức lũy công, hộ trì chánh pháp

Định Tuệ

Nguồn gốc, ý nghĩa của Kinh Dược Sư và lợi ích khi trì tụng

Định Tuệ

Vì sao người học Phật nhưng không có được lợi ích từ Phật pháp?

Định Tuệ

Viết Bình Luận