Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Hai chữ Oán Hận mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não

Tu học cho tốt, không còn oán hận, vô oán vô hận, bất luận bạn gặp loại người nào, gặp phải chuyện gì hay là cảnh giới nào, bạn sẽ nhận được lợi ích thật sự!

Thật tội cho chúng sanh, một chữ “Oán”, một chữ “Hận”, hai chữ này mang đến cho chúng ta rất – rất nhiều phiền não.

Vậy nên Nho Giáo và Phật Giáo dạy chúng ta cần mang hai chữ “Oán Hận” này vứt bỏ đi, đừng oán hận người khác. Oán hận, chúng ta cần phải hiểu, cần phản tỉnh, cần minh bạch bản chất của nó rồi vứt bỏ đi.

Tu học cho tốt, không còn oán hận, vô oán vô hận, bất luận bạn gặp loại người nào, gặp phải chuyện gì hay là cảnh giới nào, bạn sẽ nhận được lợi ích thật sự!

Có oán hận thật phiền phức, bên này tích trữ được chút công đức thì bên kia đi oán hận người khác rồi bị mất sạch.

Cần học cách tha thứ, tha thứ cho người khác. Chúng ta mong chờ người khác tha thứ cho mình, vậy tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người khác?

Chúng ta tạo nhiều nghiệp tội từ trong oán hận mà thật sự không có lý do nào chính đáng, ta cho là ta đúng mà không biết rằng những oán hận đó đều là sai. Vậy nên thật khó thành thiện tri thức.

Cần phải vứt bỏ đi oán hận, nếu cứ để tích lũy trong thời gian dài thì ta phải chịu sự tổn hại rất là lớn. Vốn chỉ cần một trăm năm là có thể thành Phật, thành Bồ Tát, bây giờ thì mười kiếp vẫn chưa được, thiệt thòi là bản thân chứ không ai khác.

Phải bỏ đi, tại sao cần phải bỏ? Chuyện gì cũng không thật, không có gì là thật. Chúng ta cần vận dụng “Vô Tướng Quán” trong Phật Pháp, xem nhẹ mọi thứ ở thế gian này. Bạn biết tại sao không? Là giả, vĩnh viễn là giả, không thể thành thật.

Trích: Học Phật Vấn Đáp!
Hoà Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Thời gian không đợi chờ một ai

Định Tuệ

Phật ở nơi đâu? Thân Khẩu Ý của Phật là gì?

Định Tuệ

Người Phật tử ăn chay nửa ngày có được không?

Định Tuệ

Người tu hành cần có Giới đức

Định Tuệ

Hiu quạnh nhất là lục đạo luân hồi, phải mau về Cực Lạc thế giới

Định Tuệ

Chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Đối với người tu học, trong quan hệ vợ chồng làm sao mới đúng?

Định Tuệ

Học cách tích đức bằng những việc đơn giản trong cuộc sống

Định Tuệ

Chúng ta sống nay chết mai mà sao cứ lo hơn thua tranh giành

Định Tuệ

Viết Bình Luận